Tariefwijziging

,Meneer D. betwiste zijn factuur, gezien het bedrag met 35% werd verhoogd. Om deze situatie te vermijden, had hij gekozen voor een vast contract van één jaar.

Interventie van de ombudsman: 

De  leverancier deelde mee dat hij een brief had gestuurd naar de klant waarin het contract werd verlengd en er een tariefverhoging werd aangekondigd.  Maar de leverancier kon  geen bewijs van die brief voorleggen. 

Het consumentenakkoord voorziet in “een opzeggingsmogelijkheid zonder kosten gedurende 1 maand vanaf de effectieve en geïndividualiseerde kennisgeving van de wijziging van de algemene / bijzondere contractuele voorwaarden of van een wijziging van prijzen, die niet voortvloeit uit een contractueel overeengekomen prijsherzieningsbeding op basis van objectieve parameters die voldoende werden gepreciseerd. De wijzigingen treden pas inwerking bij het verstrijken van de opzeggingstermijn.” (hoofdstuk IV, 7°) 

De leverancier besliste  om het verschil tussen de twee tarieven terug te betalen aan de klant. Tussen 1 maart 2009 en 28 februari 2010 moest een verbruik van 2193 kWh (dag) en 4397 kWh (nacht) worden verrekend.

Tarief 1:

2193 kWh x 0,134552 euro/kWh = 295,07 euro

4397 kWh x 0,07744 euro/kWh = 340,50 euro

Totaal = 635,57 euro

Tarief 2: 

2193 kWh x 0,098736 euro/kWh = 216,53 euro

4397 kWh x 0,056749 euro/kWh = 249,52 euro

Totaal = 466,05 euro

Uiteindelijk maakte de leverancier een creditnota van 169,52 euro op voor meneer D.