Terugbetalingen op een verkeerd rekeningnummer

Mijnheer P. schrijft per vergissing naar zijn energieleverancier een bedrag over dat bestemd was voor een andere begunstigde. Hij neemt contact op met zijn energieleverancier om dit recht te zetten. De leverancier stort de betaling terug, maar niet op het rekeningnummer van de klant. Wanneer mijnheer P. hierover meer informatie vraagt, blijkt dat de leverancier alle tegoeden sinds 2011 teruggestort heeft op het verkeerde rekeningnummer. De leverancier beweert aanvankelijk dat het rekeningnummer doorgegeven werd door de klant, maar kan daar geen bewijs van voorleggen.

Interventie van de ombudsman: 

De energieleverancier schreef alsnog alle tegoeden voor een totaal bedrag van 1117,48 euro over naar het correcte rekeningnummer. Conform punt V.1.21. van het Consumentenakkoord heeft de Ombudsdienst de leverancier gevraagd om eveneens nalatigheidsintresten toe te kennen voor de laattijdige betalingen. De leverancier ging akkoord en kende een aanvullende tegemoetkoming toe van 118,71 euro.