Toepassing sociaal tarief met terugwerkende kracht

De heer V. is sinds 01/11/2018 erkend als persoon met een handicap en heeft dus recht op het sociaal tarief.

De leverancier vraagt een papieren attest, maar het lukt de heer V. niet om het te bemachtigen.

Door deze situatie zijn er facturen niet betaald en worden er kosten aangerekend.

Interventie van de ombudsman: 

Nadat de FOD Economie de attesten voor 2018 en 2019 had bezorgd, werd het sociaal tarief toegepast met terugwerkende kracht vanaf 01/11/2018 en voor het hele jaar 2019.

Als gevolg van de correcties en de kwijtschelding van de aanmaningskosten heeft de heer V. een bedrag van 249,02 euro ontvangen.