Toepassing sociaal tarief met terugwerkende kracht

In 2019 woonde de heer Z. in een noodwoning (eigendom van het OCMW van zijn gemeente), maar het referentieadres op zijn attest voor het sociaal tarief verschilt van zijn verbruiksadres.

De leverancier weigert het sociaal tarief met terugwerkende kracht toe te passen voor de jaren 2016 en 2017 omdat de attesten niet conform zijn (door de inconsistentie in de adressen).

De Ombudsdienst heeft de federale energieregulator CREG om toelichting gevraagd over het administratieve probleem van de heer Z.

Interventie van de ombudsman: 

Op basis van het advies van de CREG, die bereid was om de aangeleverde attesten te accepteren en het vermoeden van een tweede woning verwierp, accepteerde de leverancier om het sociaal tarief met terugwerkende kracht toe te passen voor 2016 en 2017.

Na de correctie bedraagt het saldo 1.159,70 euro in het voordeel van de heer Z.