Transport –en distributienettarieven

Dhr. L. ontvangt op 12/09/2013 een afrekening waarop een rechtzetting van kosten voor distributie en transport wordt aangerekend.

Uit navraag bij de leverancier blijkt dat de leverancier in 2011 te weinig distributienet- en transportnettarieven heeft aangerekend en dit pas in september 2013 rechtzet.

Dhr. L. betwist dit en dient klacht in bij de Ombudsdienst voor Energie.

Interventie van de ombudsman: 

De leverancier heeft de  correctiefactuur voor  de aangerekende kosten voor distributie en transport gecrediteerd.

Het Consumentenakkoord ‘De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt’ bepaalt in artikel IV.i.5 immers het volgende:

Hiertoe verbinden de leveranciers er zich toe om in hun algemene / bijzondere contractuele voorwaarden met de consument:

Geen bedingen op te nemen die voorzien in een termijn van meer dan twaalf maanden vanaf de uiterste betalingsdatum gedurende de welke de leverancier fouten inzake facturatie kan rechtzetten, tenzij deze rechtzetting te wijten is aan derde partijen. In dat laatste geval geldt een rechtzettingtermijn, zoals bepaald in de toepasselijke reglementering.