Uitvoering van een dienstencontract

's Avonds na de jaarlijkse ketelonderhoudsbeurt  via energieleverancier A. door firma B. merkt mevrouw C. een sterke gasgeur op. Zowel energieleverancier A. als firma B. bleken vervolgens niet beschikbaar voor een snelle interventie en oplossing, waarna de gaskraan werd afgesloten door de distributienetbeheerder. De lekke aansluiting werd later hersteld door firma B.

Mevrouw C. vreest nu een hoge factuur van de distributienetbeheerder en firma B. Ze wenst bovendien het onderhoudscontract op te zeggen.

Interventie van de ombudsman: 

Energieleverancier A. erkent dat zowel zijzelf als firma B. de ernst van de situatie verkeerd ingeschat hebben. Ze zullen tussenkomen in de eventuele kosten van de distributienetbeheerder en geen kosten aanrekenen voor de interventie van firma B. Ze zorgen bovendien voor de gevraagde kosteloze opzeg van het onderhoudscontract.