Vaste vergoeding

Een klant neemt contact op met zijn leverancier en vraagt voor een woning die hij verhuurt een tijdelijk contract in afwachting van een nieuwe huurder. 

Als de woning terug verhuurd is ontvangt hij van zijn leverancier een slotafrekening voor de periode van 01/07/2015 tot 07/08/2015. De klant merkt hierop op dat er hem een vaste vergoeding wordt aangerekend voor de periode vanaf 01/09/2015 ten bedrage van 57,93 euro. 

Interventie van de ombudsman: 

De leverancier erkent aan de Ombudsdienst de fout in de facturatie. Gezien de klant een verhuurder is die tijdelijk een contract op zijn naam heeft genomen, was de leverancier bereid om de facturatie te herberekenen aan het leegstandstarief waarbij geen vaste vergoedingen worden aangerekend.