Vaste vergoeding

Mevrouw P. betwist de slotfactuur die werd opgemaakt na het overlijden van haar moeder (wijlen mevrouw D.). De betwisting gaat over een vaste vergoeding die de leverancier in rekening brengt.

De energieleverancier gaf aan dat hij ervoor gekozen heeft de vaste kosten volledig in rekening te brengen op de afrekenings-/slotfactuur. De vaste vergoeding omvat de kosten die voornamelijk gemaakt worden bij het begin van het contract of bij de jaarlijkse verlenging van het contract. Dit tarief wordt aan alle klanten gefactureerd, ook aan klanten die vroegtijdig willen overstappen naar een andere leverancier.

Interventie van de ombudsman: 

De Ombudsdienst heeft contact opgenomen met de energieleverancier en erop gewezen dat wijlen mevrouw D. overleed in november 2015, namelijk slechts enkele dagen na de verzending van de brief waarmee zij op de hoogte werd gebracht van de nieuwe tarieven en de vaste kosten. Bijgevolg was er geen instemming van haar kant met de nieuwe tarieven. Na deze opmerkingen ging de leverancier over tot de annulering van de vaste vergoeding voor 2016.