Verbrekingsvergoeding

Een klant heeft van zijn leverancier een slotafrekening ontvangen naar aanleiding van een leverancierswissel. De klant stelt hierop vast dat er hem een verbrekingsvergoeding wegens vroegtijdige beëindiging van het contract wordt aangerekend. Hij betwist deze schadevergoeding, gezien zijn firma een kmo is en dat de wet van 25 augustus 2012 hierbij van toepassing is die het volgende bepaalt in artikel 5. § 2/3:

“De huishoudelijke afnemer of de K.M.O. heeft het recht een overeenkomst, zowel van bepaalde duur als van onbepaalde duur, voor de continue levering van elektriciteit op elk ogenblik te beëindigen mits een opzegtermijn van één maand wordt nageleefd.”

Interventie van de ombudsman: 

De leverancier heeft de aangerekende verbrekingsvergoeding gecrediteerd.