Verbrekingsvergoeding KMO

Bij de overstap naar een andere leverancier wordt aan een kmo een verbrekingsvergoeding van 2.401,10  euro aangerekend. De klant betwist deze aanrekening omdat huishoudelijke afnemers en kmo’s kosteloos van leverancier kunnen veranderen mits er een opzegtermijn van 1 maand in acht wordt genomen.

Een kmo wordt in de elektriciteits- en aardgaswetgeving gedefinieerd als een afnemer met een jaarlijks verbruik van 50 MWh elektriciteit en 100  MWh aardgas. Gezien de klant slechts 24 MWh elektriciteit per jaar verbruikt, betwist hij dan ook de aangerekende verbrekingsvergoeding.

Interventie van de ombudsman: 

De leverancier deelt aan de Ombudsdienst mee dat door een contractverandering van de klant, het jaarlijks verbruik in hun systeem twee keer werd geteld en hij werd beschouwd als een “grote verbruiker” in plaats van als een KMO.

Aangezien dit dus onterecht is gebeurd heeft de leverancier de aangerekende verbrekingsvergoeding ten bedrage van 2.401,10 euro gecrediteerd.