Verjaring van energiefactuur

De heer K. betwist een factuur uit 2014 die in 2020 door een incassobureau werd opgeëist.

Interventie van de ombudsman: 

Het energiebedrijf wees er allereerst op dat de regularisatiefactuur van 1.158,77 euro wel degelijk verschuldigd is omdat deze gebaseerd is op de werkelijke meteropnames die de klant heeft doorgegeven.

De Ombudsdienst merkte op dat de factuurdatum 14/03/2014 was. Energiefacturen verjaren na vijf jaar, dus is deze factuur sinds maart 2019 verjaard.

Het energiebedrijf bevestigde uiteindelijk dat de betreffende factuur sinds maart 2019 verjaard is en bracht het incassobureau hiervan op de hoogte.