Verjaring van facturen

De heer P. betwist dat een gerechtsdeurwaarder in 2019 facturen uit 2011-2013 kwam opeisen.

Interventie van de ombudsman: 

De Ombudsdienst heeft contact opgenomen met het energiebedrijf om het erop te wijzen dat energiefacturen na vijf jaar verjaren. Het energiebedrijf heeft bevestigd dat de schuld daadwerkelijk verjaard is en dat dit bedrag niet meer van de klant zal worden gevorderd.

Deze annulering van de schuld is in overeenstemming met de wet Potpourri V van 6 juli 2017, in werking getreden op 3 augustus 2017 (BS van 24/07/2017), waarin wordt bevestigd dat “schuldvorderingen wegens levering van goederen en diensten via distributienetten voor water, gas of elektriciteit of de levering van elektronische communicatiediensten of omroeptransmissie- en omroepdiensten via elektronische communicatienetwerken verjaren na verloop van vijf jaar.”