Verkeerde klanttoewijzing

De heer S. heeft recht op een sociaal tarief. Op 01/01/2019 sloot hij via een vertegenwoordiger een contract met zijn leverancier af. Daarna werd hij al snel als wanbetaler beschouwd, maar hij weet niet waarom.

Ondanks de betalingsbewijzen die hij opstuurde, ging de wanbetalingsprocedure gewoon verder, werden er aanmaningskosten aangerekend en werd er een procedure opgestart om een budgetmeter te plaatsen.

De leverancier geeft de fout toe en bevestigt dat de betaling van de heer S. gelinkt werd aan een verkeerd klantendossier.

Interventie van de ombudsman: 

De procedure voor de plaatsing van een budgetmeter werd geannuleerd en de aanmaningskosten zijn kwijtgescholden.

De nieuwe jaarafrekening van de heer S. is op het sociale tarief berekend.