Vermogensbegrenzer in Brussel

De heer R. wisselt van appartement met mevrouw D. en wordt geconfronteerd met de vermogensbegrenzer die voor haar bestemd is.

De heer R. woonde tot 11 oktober 2013 te Etterbeek. Begin september 2013 meldt de heer R. aan de energieleverancier dat hij op 12 oktober 2013 zal verhuizen naar Brussel. Het appartement waar de heer R. intrekt, werd voordien bewoond door mevrouw D. Deze is eveneens klant bij dezelfde energieleverancier en neemt haar intrek in het oude appartement van de heer R. te Etterbeek.

Op 7 november 2013 laat de energieleverancier, die nog steeds een geschil met mevrouw D. heeft, een vermogensbegrenzer plaatsen op het nieuwe adres van de heer R., hoewel mevrouw D. nu in Etterbeek woonachtig is.

De heer R. beseft dat er een begrenzer aanwezig is wanneer hij op 13 november 2013 een brief van de energieleverancier krijgt waarin wordt aangekondigd dat er een afbetalingsplan op zijn naam in werking is gesteld om de onbetaalde facturen van mevrouw D. te voldoen. De heer R. heeft echter geen betalingsproblemen met zijn facturen. De heer R. heeft kosten moeten maken voor de komst van een elektricien. De situatie werd rechtgezet op 21 november 2013, dus 8 dagen later.

De chronologie van de feiten pleit volgens de Ombudsdienst in het voordeel van de klager en de Ombudsdienst nodigt de leverancier uit om zijn verantwoordelijkheid te nemen.

Interventie van de ombudsman: 

De leverancier weigert aanvankelijk enige fout te erkennen, wijst op het bestaan van een juridisch vacuüm en stelt een commerciële tegemoetkoming van 30 euro voor.

De Ombudsdienst benadrukt dat niet alle procedures gerespecteerd werden, meer bepaald de verplichting om het OCMW te contacteren. De Ombudsdienst raadpleegt ook de gewestelijke regulator  BRUGEL, die de analyse van de Ombudsdienst bevestigt, namelijk dat de leverancier verantwoordelijk is voor het ongemak van de heer R.

De energieleverancier gaat er uiteindelijk mee akkoord om bij wijze van commerciële tegemoetkoming 120 euro voor zijn rekening te nemen omwille van het geleden ongemak.

Sindsdien heeft de energieleverancier de communicatie met de OCMW’s verbeterd en besloten om de kwestie van het juridisch vacuüm aan te kaarten bij  BRUGEL.