Verplaatsingskosten

De heer G. nam contact op met zijn energiebedrijf voor het onderhoud van zijn boiler op gas. De technicus kon het onderhoud niet uitvoeren omdat hij alleen verwarmingsketels op gas onderhoudt. Toch werden er onderhouds- en verplaatsingskosten in rekening gebracht.

Interventie van de ombudsman: 

Allereerst heeft het energiebedrijf aangegeven dat het onderhoud van boilers op gas niet door hun diensten wordt uitgevoerd. De factuur voor dit onderhoud is dus volledig gecrediteerd.

De klant moet nog wel de factuur van 50 euro voor de verplaatsingskosten betalen.

Ook tegen deze kosten heeft de aanklager bezwaar aangetekend.

De Ombudsdienst vroeg daarop waarom het energiebedrijf een technicus had gestuurd, terwijl de klant een onderhoud van zijn boiler had gevraagd. Hierbij was een fout gemaakt.

Het energiebedrijf gaf toe dat het niet helemaal begreep welke dienst er precies gevraagd werd. Omdat dit misverstand niet de schuld is van de heer G., werd de factuur van 50 euro gecrediteerd.