Vervanging van defecte budgetmeter

Wegens een hoog openstaand saldo en wanbetalingen bij de distributienetbeheerder wordt een LAC-zitting (lokale adviescommissie) voor mijnheer V. gehouden met het oog op afsluiting van de meter. De distributienetbeheerder legt hiervoor een verantwoordingsnota voor met een openstaand saldo van 4842,79 euro. De zitting wordt echter zonder beslissing afgesloten omdat het OCMW verder onderzoek wil verrichten. Gezien het hoge openstaande saldo en een vastgesteld defect op de aardgasbudgetmeter (die vervangen werd op 26/07/2016) vraagt het OCMW aan de Ombudsdienst het aangerekende verbruik alsnog te onderzoeken.

Interventie van de ombudsman: 

Uit onderzoek is gebleken dat een groot deel van het aangerekende verbruik naar aanleiding van het defect niet langer aangerekend mocht worden. De distributienetbeheerder had het Technisch Reglement voor de Distributie van Aardgas van het Vlaamse Gewest (meer bepaald art.V.3.11.4.) niet gerespecteerd. Het Technisch Reglement bepaalt immers dat er slechts vanaf de eerste dag van de laatste 2 periodieke meteropnameperiodes verbruik mag rechtgezet en aangerekend worden. De distributienetbeheerder had in dit geval het verbruik van 2011 tot 2016 aangerekend, terwijl dit enkel nog toegelaten was voor het verbruik van 2014 tot 2016. Het openstaande saldo op de verantwoordingsnota was dus niet correct.

Door de tussenkomst van de Ombudsdienst werd de facturatie van de distributienetbeheerder aangepast zodat enkel nog het verbruik van 2014 tot 2016 aangerekend werd, met een kwijtschelding van 2.642,6 euro als resultaat.