Zonnepanelen en laattijdige wissel van leverancier

Een klant is in het bezit van zonnepanelen. Om geen verlies te lijden van de energie die wordt opgewekt, wil hij van leverancier veranderen zo dicht mogelijk tegen de jaarlijkse meteropname door de netbeheerder, zoals ook beschreven staat in de gewestelijke regelgeving. Hij tekent een contract bij een energieleverancier met als overeengekomen startdatum 01/11/2016 voor aardgas en 01/03/2017 voor elektriciteit. De leverancier laat het contract voor zowel elektriciteit als aardgas echter al ingaan op 01/11/2016. De klant gaat hier niet mee akkoord en dient een klacht in bij de Ombudsdienst.

Interventie van de ombudsman: 

De energieleverancier heeft de jaarlijkse meteropname van maart 2017 afgewacht om de schade te kunnen berekenen die de klant heeft geleden door de laattijdige wissel. Voor de periode van 01/11/2016 tot 07/03/2017 werd er 518 kWh verbruik geregistreerd. Indien de wissel pas in maart 2017 zou zijn uitgevoerd, zou er helemaal geen verbruik aan de klant worden aangerekend. De leverancier heeft dan ook de verbruikskosten ten laste genomen ten bedrage van 125,97 euro.