Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Ongewenste switch

  Mevrouw K. betwist een ongewenste overstap naar een andere energieleverancier. Een verkoper heeft getracht haar een contract aan te praten.De verkoper is er zonder haar medeweten in geslaagd de meters in het gebouw te bereiken en er is een contract opgestart zonder haar akkoord.

 • Beschrijving van de klacht Ongewenste switch na verhuis

  In zijn klacht geeft de heer B. aan dat hij verhuisd is op 15/04/2017. De leverancier factureert hem echter maandelijkse voorschotten voor de maanden april, mei en juni. De heer B. verklaart dat hij nooit een contract bij de leverancier ondertekend heeft aangezien hij beschermde klant is en bij zijn sociale leverancier het sociale tarief geniet. Meneer B. zit in schuldbemiddeling.

 • Beschrijving van de klacht Ongewenste verandering van leverancier

  Bij een verhuis besluit de klant om ook op zijn nieuw adres een contract aan te gaan bij de energie-­leverancier van zijn vorige woning, leverancier Y.

  De leverancier van de vorige bewoner, leverancier X, stuurt echter ongevraagd aanbiedingen op aan de klant en neemt zelfs ongevraagd de levering van elektriciteit over.

  De klant meldt deze onterechte overname aan zijn leverancier, maar deze kan niets doen omdat leverancier X weigert om mee te werken en de energielevering verder blijft voorzien.

 • Beschrijving van de klacht Ongewenste switch

  De heer H. dient via het OCMW een klacht in tegen een leverancier. De leverancier factureert gas- en elektriciteitsverbruik aan de heer H. zonder dat hij ook maar enig contract heeft ondertekend. Het is een van zijn vroegere kennissen, de heer L., ex-medebewoner, die het contract heeft ondertekend en de contactgegevens van de heer H. heeft doorgegeven. De gegevens op het contract (het identiteitskaartnummer, het telefoonnummer en de handtekening) komen niet overeen met de gegevens van de heer H.

 • Beschrijving van de klacht Ongewenste switch

  Op 03/11/2014 laat een verkoopagent de 86-jarige heer G. een contract ondertekenen. Diezelfde dag verstuurt zijn dochter, mevrouw G., een aangetekende herroepingsbrief met ontvangstbewijs. De leverancier houdt evenwel geen rekening met die brief en beslist om de levering te laten starten op 6/11/2014. Mevrouw G. neemt ook contact op met de vorige leverancier van de heer G. om de contractuele relatie te herstellen.

 • Beschrijving van de klacht Ongewenste leverancierswissel

  Meneer B. ontvangt van een energieleverancier en van de distributienetbeheerder de nodige documenten voor de activering van een nieuw energiecontract hoewel hij nergens om gevraagd heeft.

  Bovendien kloppen de personalia gegevens niet: : de naam is van iemand die in 1981 is overleden, het telefoonnummer is van een school en het e-mailadres is onbekend.