Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Enkelvoudig in plaats van tweevoudig tarief

  De heer D. neemt contact op met zijn leverancier omdat de jaarafrekening hem hoog lijkt. Zijn leverancier meldt hem dat de meter technisch gezien enkelvoudig is, maar dat deze administratief tweevoudig wordt gefactureerd. De heer D. betwist dus de facturatie omdat het tweevoudige tarief voor hem niet interessant is, want hij verbruikt weinig tijdens de nacht en het weekend.

 • Beschrijving van de klacht Btw-percentage

  De heer D. betwist het btw-tarief van 21 % dat op het onderhoudscontract van zijn verwarmingsketel staat.

  Zijn gebouw is meer dan tien jaar oud, dus moet het btw-tarief 6 % bedragen. De heer D. verklaart bewijs te hebben aangeleverd, maar zijn energieleverancier zou hiermee geen rekening houden.

 • Beschrijving van de klacht Promotie via btw-korting

  De heer V. betwist zijn factuur omdat zijn leverancier bij de ondertekening van zijn contract had beloofd de btw van 21 % terug te betalen. De leverancier heeft dit echter alleen toegepast op het gedeelte 'energieprijs' van de factuur.

 • In 2019 woonde de heer Z. in een noodwoning (eigendom van het OCMW van zijn gemeente), maar het referentieadres op zijn attest voor het sociaal tarief verschilt van zijn verbruiksadres.

  De leverancier weigert het sociaal tarief met terugwerkende kracht toe te passen voor de jaren 2016 en 2017 omdat de attesten niet conform zijn (door de inconsistentie in de adressen).

  De Ombudsdienst heeft de federale energieregulator CREG om toelichting gevraagd over het administratieve probleem van de heer Z.

 • Mevrouw T. behartigt de belangen van haar bejaarde oom. Bij nazicht van zijn energiefacturen stelt ze vast dat haar oom maandelijks 169 euro betaalt aan zijn leverancier. Aangezien ze dit een hoog bedrag vindt voor een alleenstaande man die in een appartement woont, gaat ze de facturen verder bekijken.

  Op de afrekeningsfactuur merkt mevrouw T. op dat de energieprijzen door de leverancier verhoogd werden. Ze vindt dit opmerkelijk gezien er in de media heel wat berichten verschijnen dat de energieprijzen net historisch laag staan.

 • Beschrijving van de klacht Precontractuele informatie

  Mevrouw Z. heeft een contract met promotiecode afgesloten voor de levering van gas en elektriciteit.

  Het contract werd afgesloten via de website www.energie-vergelijker.be met een korting van 27 % op dag- en nachtverbruik.

  Op haar afrekeningen voor gas en elektriciteit merkte mevrouw Z. op dat ze deze korting niet had gekregen.

 • Beschrijving van de klacht Misleidende precontractuele informatie

  De heer A. krijgt bezoek van een deur-aandeurverkoper. Op basis van een simulatie doet de verkoper aan de klant een voorstel waarbij hij slechts 133 euro per maand zou moeten betalen of 1.596 euro per jaar. Aangezien de klant bij zijn huidige leverancier 223 euro per maand betaalt, is de keuze snel gemaakt en beslist hij om in te gaan op het voorstel.

 • Beschrijving van de klacht Misleidende verkoop buiten de onderneming

  De heer A. wordt in een elektronicazaak aangesproken door een vertegenwoordiger van leverancier B. De vertegenwoordiger overtuigt hem dat de tarieven die hij aanbiedt voordeliger zijn dan de tarieven die de heer A. heeft bij zijn leverancier. De heer A. heeft in de elektronicazaak uiteraard niet alle contractinfo van zijn huidige leverancier bij de hand, maar hij vertrouwt de vertegenwoordiger en ondertekent een contract.

 • Beschrijving van de klacht Uitvoering van een dienstencontract

  's Avonds na de jaarlijkse ketelonderhoudsbeurt  via energieleverancier A. door firma B. merkt mevrouw C. een sterke gasgeur op. Zowel energieleverancier A. als firma B. bleken vervolgens niet beschikbaar voor een snelle interventie en oplossing, waarna de gaskraan werd afgesloten door de distributienetbeheerder. De lekke aansluiting werd later hersteld door firma B.

  Mevrouw C. vreest nu een hoge factuur van de distributienetbeheerder en firma B. Ze wenst bovendien het onderhoudscontract op te zeggen.

 • Beschrijving van de klacht Slimme thermostaat

  Mevrouw P. dient een klacht in omdat haar verwarmingsketel niet compatibel is met de slimme thermostaat die haar energieleverancier haar heeft aangeboden.

  Ze wil haar contract stopzetten zonder de restwaarde te betalen en ze wil een financiële compensatie.

Pages