Voorbeeld van een klacht

 • Een klant heeft al sinds 01/08/2012 een contract bij een leverancier. Hij merkt later op dat diezelfde leverancier een goedkoper tarief heeft en tekent hierop in. Dit tarief treedt in werking op 01/01/2016. De vaste vergoeding bij dit nieuwe tarief bedraagt 34,23 euro per jaar, tegenover 62,68 euro voordien.

 • Beschrijving van de klacht Prijzen en kortingen op factuur

  Bij het aanvragen van een contract heeft een klant bijkomende informatie gevraagd aan een energieleverancier over de tarieven die worden aangerekend en de kortingen die worden toegekend. De klant ging akkoord met de voorgestelde prijzen die hem ook per mail werden bevestigd.

  Bij het ontvangen van zijn slotafrekening stelt de klant echter vast dat andere tarieven worden toegepast en dat geen korting wordt toegekend. Aangezien hij geen gehoor krijgt bij de energieleverancier dient hij een klacht in bij de Ombudsdienst.

 • Beschrijving van de klacht Sociaal tarief bij verhuis

  De heer C. heeft recht op het sociaal tarief voor energie. Hij verhuist en wisselt korte tijd nadien van leverancier. Van de vorige leverancier ontvangt de heer C. een slotfactuur die zijn verbruik aan een commercieel tarief aanrekent. De oude leverancier heeft voor het nieuwe adres immers nooit een automatisch bericht ontvangen dat de heer C. gerechtigd zou zijn om het gunstigere sociaal tarief te krijgen.

 • Beschrijving van de klacht Verjaring van verbruik zonder contract

  Een OCMW-kantoor betwist verbruikskosten die de distributienetbeheerder van hen vordert. Het gaat om verbruik dat niet gefactureerd werd door een energieleverancier.

 • Beschrijving van de klacht Laattijdige facturatie door leverancier

  De heer M. ontvangt op 02/02/2017 een factuur voor het verbruik van 30/09/2014 tot 01/09/2015. Hij betwist op 03/03/2017 deze invordering per aangetekend schrijven. Hij doet dit op basis van artikel 2272 van het Burgerlijk Wetboek en het arrest van 8 januari 2015 van het Hof van Cassatie, waarin de verjaringstermijn van 1 jaar werd goedgekeurd. De betwisting was nog steeds niet beantwoord toen de heer M. klacht indiende bij de Ombudsdienst voor Energie op 07/04/2017.

 • De heer B. laat zijn tweevoudige elektriciteitsmeter door een enkelvoudige vervangen. Van de distributienetbeheerder ontvangt hij een offerte die hij kort daarop ondertekent. Wanneer hij na de uitvoering de factuur ontvangt, betwist hij die. Nadat hij vruchteloos bij het energiebedrijf heeft aangeklopt, dient hij bij de Ombudsdienst klacht in.

 • Beschrijving van de klacht Laattijdige rechtzetting van een factuur

  De heer P. betwist bij zijn energieleverancier een rechtzettingsfactuur van 24/08/2016 voor een bedrag van 11,28 euro. Het betreft de correctie van de distributiekosten, en de factuur bevat ook incassokosten voor een bedrag van 15 euro. De distributiekosten werden in de aanvankelijke factuur van 20/07/2015 inderdaad foutief gefactureerd (0,00008 €/kWh in plaats van 0,000842 €/kWh).

 • Beschrijving van de klacht Laattijdige factuur

  De heer B. ontvangt na een overstap naar een andere leverancier een afsluitende factuur. Hij betaalt die. Veertien maanden later geeft de oude leverancier aan dat de kosten voor de huur van de meter en de distributiekosten niet gefactureerd werden door een computerprobleem. Om die reden wordt er een nieuwe factuur verstuurd naar de heer B.

 • Beschrijving van de klacht Dienstencontact thermostaat

  Mevrouw F. betwist de verplaatsingskosten die twee keer werden gefactureerd door de technicus die in opdracht van een energieleverancier werkt.

 • Beschrijving van de klacht Levering van hout

  Mevrouw S. klaagt aan dat twee lege houtcontainers (elk goed voor 25 euro statiegeld) niet opgehaald worden door de energieleverancier. Die stelt haar als enige oplossing voor om opnieuw hout te bestellen, zodat de containers bij die gelegenheid meegenomen kunnen worden.

Pages