Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Precontractuele informatie vaste vergoeding

  Bij het aangaan van zijn contract wordt aan een klant beloofd dat de leverancier geen vaste vergoedingen aan hem zou aanrekenen.

  Op zijn afrekeningsfactuur stelt de klant vast dat de leverancier zich niet aan zijn belofte heeft gehouden.

 • Beschrijving van de klacht Goedkoopste tarief

  Een klant belt naar haar leverancier voor meer informatie betreffende haar contract. De leverancier bevestigt tijdens het gesprek dat ze reeds de meest voordelige formule heeft.

  Bij het ontvangen van haar jaarafrekening stelt ze vast dat de aangerekende tarieven niet de meest voordelige zijn die de leverancier aanbiedt. De klant neemt opnieuw contact op met de leverancier. Deze deelt mee dat ze haar contracttype kunnen wijzigen, maar dat dit niet retroactief kan.

 • Beschrijving van de klacht Precontractuele korting

  Een klant heeft via een prijsvergelijkingswebsite een contract getekend bij een energieleverancier. Bij de ondertekening van dit contract was er een promotie lopende van 20% korting voor elektriciteit en 10% korting voor aardgas.

 • Beschrijving van de klacht Meteropname

  De heer V. is klant voor de energievoorziening van een caravan op een stuk grond. De caravan is reeds sinds 2013 onbewoond. In 2016 krijgt de klant twee zeer hoge afrekeningen voor in totaal 19.924,05 euro waarbij een verbruik van 85.860 kWh wordt aangerekend.

  Een verlies aan de binneninstallatie lijkt uitgesloten aangezien er op het moment van de controle ervan geen verbruik wordt geregistreerd op de meter. Contacten met leverancier en netbeheerder leveren geen rechtzettingen op. De netbeheerder stelt een ijking van de meter voor.

 • Beschrijving van de klacht Contractuele voorwaarden korting

  Op de eindafrekening stelt de klant vast dat de korting van 100 euro die hij kreeg bij de intekening van het contract niet werd toegekend.

  De leverancier deelt hem mee dat de voorwaarden van de korting bepalen dat alle facturen voor de vervaldag moeten worden betaald. Aangezien de eerste tussentijdse factuur van de klant laattijdig betaald werd, werd de korting niet toegekend.

  De klant is echter van mening dat hij de eerste tussentijdse factuur nooit heeft ontvangen.

 • Beschrijving van de klacht Precontractuele korting

  Een klant heeft bij het tekenen van zijn energiecontract een korting van 15% op de energieprijs gekregen en dit voor zolang hij klant blijft bij de leverancier.

  Na een jaar klant te zijn geweest valt de korting echter weg omdat deze volgens de leverancier slechts een tijdelijke korting was. De klant gaat hier niet mee akkoord en dient een klacht in bij de Ombudsdienst.

 • De klant heeft zonnepanelen. Hij merkt op zijn eindafrekening dat zijn factuur is opgesplitst in twee verbruiksperiodes, 01/05/2015-20/05/2015 en 20/05/2015-30/04/2016. Op 01/05/2015 werd hij klant bij zijn huidige leverancier en gaf toen meterstanden door. Op 20/05/2015 vond de jaarlijkse meteropname plaats.

 • Beschrijving van de klacht Verbrekingsvergoeding KMO

  Een professionele klant wordt door zijn vorige leverancier een verbrekingsvergoeding aangerekend voor het opzeggen van zijn contract. De leverancier rekent deze verbrekingsvergoeding aan omdat de klant meer dan 100 MWh aardgas per jaar verbruikt en hierdoor niet valt onder de definitie van een kmo.

  Voor huishoudelijke afnemers en kmo’s is de verbrekingsvergoeding immers afgeschaft zoals bepaald in artikel 15/5bis §11/3 van de gaswet:

 • Een onderneming vecht de boete aan die door leverancier A wordt gevorderd na de ondertekening van een ander contract bij leverancier B. In 2013  tekent de onderneming een indicatieve offerte voor de levering van hoogspanning bij leverancier A voor een periode van 1 januari 2016 tot 31 december 2017. Maar in 2015 tekent zij een contract bij leverancier B voor dezelfde periode. Leverancier A eist een boete van 33.672,13 euro (30.000,00 euro + 3.672,13 euro kosten).

 • Beschrijving van de klacht Prosumententarief

  De klant betrekt een woning waar de vorige eigenaar zonnepanelen op het dak had liggen. Op zijn eindafrekening merkt de nieuwe bewoner op dat het prosumententarief nog steeds wordt aangerekend, hoewel hij geen zonnepanelen heeft.

  De klant contacteert de netbeheerder. Die stelt vast dat er een fout in zijn data zit en stuurt een correctie naar de leverancier. De klant krijgt een nieuwe, gecorrigeerde factuur.

Pages