Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Aanrekening op verkeerd adres

  Mevrouw Q. ontvangt facturen van een distributienetbeheerder voor een vorig adres voor de periode van 1/10/2011 tot 6/06/2012. Mevrouw Q. zegt dat ze destijds het nodige heeft gedaan om zich uit te schrijven. Volgens haar huurcontract huurde ze het pand tot 01/04/2011.

   

 • Beschrijving van de klacht Aanrekening verbruik zonder contract

  De heer P. koopt een appartement en ondertekent op 28/01/2015, samen met de vorige bewoner, de opname van de meterstanden. De door de heer P. gekozen leverancier laat het contract van start gaan op 21/02/2015 op basis van diezelfde gezamenlijk ondertekende meterstanden. Echter heeft de leverancier van de vorige bewoner intussen facturen verstuurd op naam van ‘bewoner/eigenaar’ voor een bedrag van 427,13 euro en heeft hij deze ondertussen aan de deurwaarder overgemaakt. Aangezien de door de heer P.

 • Beschrijving van de klacht Meteropname via overnamedocument

  Een Vereniging van Mede-eigenaars dient klacht in aangezien zij werd ingeschreven met andere meterstanden dan deze die zij hebben opgenomen en via een overnamedocument aan hun leverancier bezorgden.

 • Beschrijving van de klacht Misleidende verkooppraktijken

  De heer T. heeft een contract bij een leverancier, terwijl hij dit tijdens een telefonische verkoop heeft geweigerd. De heer T. wordt zich bewust van het bestaan van dit contract wanneer de distributienetbeheerder hem informeert dat er binnenkort een budgetmeter geplaatst zal worden.

 • Beschrijving van de klacht Niet reglementaire factuur

  Mevrouw E. sluit op 3 augustus 2011 een energiecontract af met een leverancier. Op 8 juni 2012 laat mevrouw E. diezelfde leverancier weten dat er een nieuwe huurder is gevonden vanaf april 2012 voor het betreffende leveringspunt, waarop de betrokken leverancier vraagt een verhuisdocument te bezorgen. Dit wordt niet ontvangen. De leverancier krijgt echter een bevestiging van de netbeheerder dat het leveringspunt vanaf 12 augustus 2012 op een andere naam staat en dat een andere leverancier verantwoordelijk is. Mevrouw E.

 • Beschrijving van de klacht Verbruik zonder contract

  De heer L. ontving aanmaningen via een gerechtsdeurwaarder voor een bedrag van 884,61 euro. Dit betrof een aanrekening door de distributienetbeheerder van de periode 6/03/2008-22/03/2010.

  De huurder woonde in dit pand echter maar tot 29/05/2008. De netbeheerder weigerde de facturen evenwel te annuleren omdat de huurder het pand wel degelijk bewoonde bij de start van de zogenaamde MOZA (wanneer een bewoner zich heeft laten uitschrijven en de nieuwe bewoner zich niet meldt) en dus de oorzaak zou zijn van de MOZA (Move Out Zonder Afspraak).

 • Beschrijving van de klacht Sociaal tarief

  Meneer A. vroeg om de toepassing van het sociaal tarief daar hij het statuut van beschermde klant had ingevolge een schuldbemiddeling in het kader van artikel 1675/6,§2 van het Gerechtelijk Wetboek (collectieve schuldenregeling).

  De collectieve schuldenregeling is in Wallonië een gewestelijke categorie voor het verkrijgen van het sociaal tarief, waarmee alleen de sociale leverancier / distributiebeheerder moet rekening houden bij de toekenning van het sociaal tarief aan dit type beschermde klant.

 • Beschrijving van de klacht Rechtzetting van metergegevens

  De heer D. kreeg een verbruiksfactuur voor de periode van 01/02/2012 – 9/04/2012. Hij betwistte deze echter daar hij pas verantwoordelijk kon gesteld worden voor het betreffende leveringspunt vanaf 27/03/2012 omdat pas vanaf dan zijn elektrische installatie werd goedgekeurd.

  De heer D. beschikte over de nodige bewijsstukken en stuurde  deze wet mee in zijn klacht.

 • Beschrijving van de klacht Vermogensbegrenzer in Brussel

  De heer R. wisselt van appartement met mevrouw D. en wordt geconfronteerd met de vermogensbegrenzer die voor haar bestemd is.

  De heer R. woonde tot 11 oktober 2013 te Etterbeek. Begin september 2013 meldt de heer R. aan de energieleverancier dat hij op 12 oktober 2013 zal verhuizen naar Brussel. Het appartement waar de heer R. intrekt, werd voordien bewoond door mevrouw D. Deze is eveneens klant bij dezelfde energieleverancier en neemt haar intrek in het oude appartement van de heer R. te Etterbeek.

 • Beschrijving van de klacht Gratis kWh in Vlaanderen

  Meneer S. veranderde op 01/07/2010 van leverancier. Vervolgens ontving hij een slotafrekening voor 0 kWh voor de periode 18/03/2010 en 0/06/2010. Aangezien meneer S. zonnepanelen beschikt en dus tijdens deze periode meer geproduceerd heeft dan verbruikt, werd er geen verbruik meer aangerekend.

  De afrekeningsperiode van de voorgaande periode (van 19/08/2009 – 17/03/2010) werd een verbruik van in totaal 1244 kWh aangerekend. Op geen beide facturen werd de gratis kWh voor 2010 toegekend.

Pages