Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Vaste vergoeding

  Mevrouw P. betwist de slotfactuur die werd opgemaakt na het overlijden van haar moeder (wijlen mevrouw D.). De betwisting gaat over een vaste vergoeding die de leverancier in rekening brengt.

 • Beschrijving van de klacht Invordering van schulden van de partner

  Mevrouw H. ontvangt aanmaningen tot betaling van facturen uit het verleden, afkomstig van de distributienetbeheerder in diens rol van sociale leverancier.

 • Beschrijving van de klacht Administratieve kosten

  Mevrouw B. heeft bij haar leverancier meermaals meerdere tussentijdse facturen met verschillende bedragen betwist. Aangezien mevrouw B. geen bevredigend antwoord mocht krijgen van haar leverancier inzake de wijziging van het bedrag, heeft ze de betwiste facturen niet betaald, met als gevolg dat er administratieve kosten werden aangerekend. 

 • Beschrijving van de klacht Administratieve kosten

  Mevrouw G. en de heer L. hebben een afbetalingsplan aangevraagd en gekregen van hun energiebedrijf, dit voor een totaalbedrag van 477,56 euro. Dit bedrag omvat deurwaarderskosten voor een totaalbedrag van 94,80 euro. Mevrouw G. en de heer L. zijn het afbetalingsplan nagekomen, behalve de deurwaarderskosten die zij betwisten.

  De Ombudsdienst is, samen met het energiebedrijf, nagegaan of de aangerekende deurwaarderskosten overeenstemmen met de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument. 

 • Beschrijving van de klacht Invorderingskosten

  De heer H. uit zijn ongenoegen na een brief te hebben ontvangen van een buitenlands invorderingsbureau over een onbetaalde factuur bij zijn energieleverancier. De heer H. geeft aan geen enkele herinnering te hebben ontvangen voor de onbetaalde factuur. 

 • De heer B. begrijpt de oorsprong niet van de door leverancier aangerekende bedragen en beweert dat hij geen enkele factuur hierover heeft ontvangen. Wanneer hij zijn huishoudelijke contract in een professioneel contract heeft omgezet, begon hij meerdere facturen tegelijkertijd te ontvangen. De leverancier blijkt hoogoplopende kosten op de facturen te hebben aangerekend. Het eerste huishoudelijke contract werd geannuleerd, maar de situatie bleef aanhouden. 

 • Beschrijving van de klacht Plaatsing budgetmeter in Wallonië

  De heer B. betwist de procedure tot plaatsing van een budgetmeter, aangezien deze procedure werd opgestart op basis van twee onbetaalde herinneringskosten. Bovendien betwist de heer B. het feit dat een van de herinneringen een niet-vervallen factuur vermeldt.

 • Beschrijving van de klacht Tarief “verbruik zonder contract”

  De heer T. geeft aan dat zijn energieleverancier zijn contract heeft geannuleerd en betwist het door de distributienetbeheerder aan een zeer hoog tarief gefactureerde verbruik. 

 • Beschrijving van de klacht Tarief “verbruik zonder contract”

  De nv K. betwist de factuur van 2011 van de distributienetbeheerder (DNB) over het verbruik van een gasmeter. De nv K. geeft aan dat ze eigenaar is van een gebouw en dat er tijdens de renovatie van het gebouw in 2007 vijf nieuwe gasmeters zijn geplaatst. Echter zouden de werknemers van de DNB, die dit werk moesten uitvoeren, vergeten zijn om een van de meters te registreren. Dit zou hen verplicht hebben om de zegels van de meter te verbreken. 

 • Beschrijving van de klacht Vaste vergoeding

  Een klant verandert van leverancier 1 maand nadat zijn contract bij zijn vorige leverancier werd hernieuwd. Voor deze periode van 1 maand wordt er aan hem een vaste vergoeding aangerekend voor een heel jaar, zijnde 40 euro voor elektriciteit en 45 euro voor aardgas. De klant gaat hier niet mee akkoord en wil enkel het gedeelte vaste vergoeding betalen voor de periode dat hij klant is geweest, zoals deze ook de voorgaande jaren werd aangerekend.

Pages