Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Verkoopspraktijken

  Op 26 februari 2014 wordt mevrouw P. geconfronteerd met een deur-aan-deurverkoop door een vertegenwoordiger van een energieleverancier. De vertegenwoordiger geeft niet voldoende informatie aan mevrouw en deze merkt pas achteraf dat men haar een energiecontract heeft doen ondertekenen. Mevrouw betwist dit eerst telefonisch bij de vertegenwoordiger, die haar erop wijst dat ze 14 dagen de tijd heeft om van haar contract af te zien.

 • Beschrijving van de klacht Transport –en distributienettarieven

  Dhr. L. ontvangt op 12/09/2013 een afrekening waarop een rechtzetting van kosten voor distributie en transport wordt aangerekend.

  Uit navraag bij de leverancier blijkt dat de leverancier in 2011 te weinig distributienet- en transportnettarieven heeft aangerekend en dit pas in september 2013 rechtzet.

  Dhr. L. betwist dit en dient klacht in bij de Ombudsdienst voor Energie.

 • Beschrijving van de klacht Ongewenste leverancierswissel

  Meneer B. ontvangt van een energieleverancier en van de distributienetbeheerder de nodige documenten voor de activering van een nieuw energiecontract hoewel hij nergens om gevraagd heeft.

  Bovendien kloppen de personalia gegevens niet: : de naam is van iemand die in 1981 is overleden, het telefoonnummer is van een school en het e-mailadres is onbekend.

 • Beschrijving van de klacht Onduidelijke facturatie

  Mevrouw W. werd reeds enkele jaren van energie beleverd door haar distributienetbeheerder als ‘sociale leverancier’. Deze laatste wees mevrouw W. erop dat zij een aantal achterstallige energiefacturen op haar naam had. Zelf klaagde zij over een wirwar van facturen waarop zij, ondanks vragen om informatie bij de distributienetbeheerder, geen duidelijk zicht kon krijgen. Bovendien betwistte zij één van de facturen omwille van foutieve meterstanden.

 • Beschrijving van de klacht Contractuele voorwaarden

  Na de aankoop van haar woning in oktober 2011 nam mevrouw D. contact op met de leverancier van haar keuze om zich in te schrijven met de meterstanden die werden opgenomen bij de verkoop.

  Bij de oude leverancier had de vorige  bewoner  zich  reeds uitgeschreven in september 2011 en de meterstanden telefonisch doorgegeven. De meterstanden die telefonisch werden doorgegeven  verschilden van de meterstanden opgenomen bij de verkoop van de woning.

 • Beschrijving van de klacht Verbruik zonder leveringscontract

  Toen de heer en mevrouw S.-V. de distributienetbeheerder contacteerden om een afspraak te maken voor een meteropneming, bleken hun adres en meternummers bij dit energiebedrijf niet gekend te zijn. Daarop volgden nog vele contacten, zonder dat het probleem enigszins uitgeklaard raakte. Het werd nog erger toen zij op zekere dag moesten vaststellen geen gastoevoer meer te hebben.

 • Beschrijving van de klacht Rechtzetting metergegevens

  De netbeheerder maakte gedurende een periode van 6 jaar (van 14 januari 2004 tot 30 april 2010) steeds schattingen waarbij de meterstand telkens 0 bedroeg. Op 1 december 2010 ontving hij van de leverancier een meterstand van 8.001  m³.  De netbeheerder rekende dit gehele verbruik aan voor een periode van 30 april 2010 tot 1 december 2010 (80.400 kWh) waardoor de klant dus plots een heel hoge factuur ontving.

 • Beschrijving van de klacht Prijs - tarief

  Op 4/11/2003 sloot de klant zich aan bij een leverancier en tot en met 2010 genoot hij het sociaal tarief voor gas en elektriciteit.

  Vanaf 2011 was de klant niet langer gerechtigd op het sociaal tarief. In maar 2011 nam hij hierover contact op met de leverancier om te kiezen voor de voordeligste tariefformule van de leverancier, maar dit resulteerde niet in een aanpassing van de tariefformule.

 • Beschrijving van de klacht Sociaal tarief

  De heer F. werd voor zijn energievoorziening reeds enkele jaren beleverd door zijn distributienetbeheerder. Geruime tijd verliep die energielevering via een budgetmeter.

  Toen hij op een bepaald moment vaststelde dat zijn achterstallige schulden bij de distributienetbeheer aangezuiverd waren, kreeg de heer F. toestemming om over te stappen naar een commerciële leverancier. Echter, tot zijn verbazing ontving hij na deze overstap nog een aanzienlijke factuur ten belope van 1.064,80 euro.

 • Beschrijving van de klacht BTW-tarief

  Er is een BTW - tarief van 21% toegepast terwijl het gebouw voor strikt privégebruik bestemd is. De heer O. wil dus dat het correcte tarief van 6% wordt toegepast. 

Pages