Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Start energiecontract

  Een klant tekent een contract bij een leverancier met als ingangsdatum 01/08/2015. Op de facturen van de leverancier staat als begindatum echter 26/06/2015. De klant betwist daarom de factuur die hij ontving voor juli 2015.

 • Beschrijving van de klacht Invordering van schulden van de partner

  Mevrouw H. ontvangt aanmaningen tot betaling van facturen uit het verleden, afkomstig van de distributienetbeheerder in diens rol van sociale leverancier.

 • De heer B. begrijpt de oorsprong niet van de door leverancier aangerekende bedragen en beweert dat hij geen enkele factuur hierover heeft ontvangen. Wanneer hij zijn huishoudelijke contract in een professioneel contract heeft omgezet, begon hij meerdere facturen tegelijkertijd te ontvangen. De leverancier blijkt hoogoplopende kosten op de facturen te hebben aangerekend. Het eerste huishoudelijke contract werd geannuleerd, maar de situatie bleef aanhouden. 

 • Beschrijving van de klacht Plaatsing budgetmeter in Wallonië

  De heer B. betwist de procedure tot plaatsing van een budgetmeter, aangezien deze procedure werd opgestart op basis van twee onbetaalde herinneringskosten. Bovendien betwist de heer B. het feit dat een van de herinneringen een niet-vervallen factuur vermeldt.

 • Beschrijving van de klacht Administratieve kosten

  Mevrouw B. heeft bij haar leverancier meermaals meerdere tussentijdse facturen met verschillende bedragen betwist. Aangezien mevrouw B. geen bevredigend antwoord mocht krijgen van haar leverancier inzake de wijziging van het bedrag, heeft ze de betwiste facturen niet betaald, met als gevolg dat er administratieve kosten werden aangerekend. 

 • Beschrijving van de klacht Administratieve kosten

  Mevrouw G. en de heer L. hebben een afbetalingsplan aangevraagd en gekregen van hun energiebedrijf, dit voor een totaalbedrag van 477,56 euro. Dit bedrag omvat deurwaarderskosten voor een totaalbedrag van 94,80 euro. Mevrouw G. en de heer L. zijn het afbetalingsplan nagekomen, behalve de deurwaarderskosten die zij betwisten.

  De Ombudsdienst is, samen met het energiebedrijf, nagegaan of de aangerekende deurwaarderskosten overeenstemmen met de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument. 

 • Beschrijving van de klacht Invorderingskosten

  De heer H. uit zijn ongenoegen na een brief te hebben ontvangen van een buitenlands invorderingsbureau over een onbetaalde factuur bij zijn energieleverancier. De heer H. geeft aan geen enkele herinnering te hebben ontvangen voor de onbetaalde factuur. 

 • Beschrijving van de klacht Abonnementskost

  De heer V. is van mening dat zijn leverancier foutieve abonnementskosten op zijn jaarlijkse afrekening van 2011 en zijn slotfactuur van 2012 heeft aangerekend. Deze laatste was opgemaakt voor een onvolledig jaar, gezien de heer V. van leverancier was veranderd. Volgens zijn berekeningen zou zijn jaarlijks aardgasverbruik onder 30.000 kWh liggen hetgeen een aanzienlijk lagere abonnementskost zou impliceren. De leverancier ging hiermee niet akkoord en weigerde een aanpassing door te voeren. 

 • Beschrijving van de klacht Tarief “verbruik zonder contract”

  De heer T. geeft aan dat zijn energieleverancier zijn contract heeft geannuleerd en betwist het door de distributienetbeheerder aan een zeer hoog tarief gefactureerde verbruik. 

 • Beschrijving van de klacht Tarief “verbruik zonder contract”

  De nv K. betwist de factuur van 2011 van de distributienetbeheerder (DNB) over het verbruik van een gasmeter. De nv K. geeft aan dat ze eigenaar is van een gebouw en dat er tijdens de renovatie van het gebouw in 2007 vijf nieuwe gasmeters zijn geplaatst. Echter zouden de werknemers van de DNB, die dit werk moesten uitvoeren, vergeten zijn om een van de meters te registreren. Dit zou hen verplicht hebben om de zegels van de meter te verbreken. 

Pages