Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Rechtzetting metergegevens

  Sinds 2004 was er op het adres van de heer V. geen meteropname meer gebeurd voor de jaarlijkse afrekening. Hierdoor ontving hij jaarlijks een afrekening gebaseerd op schattingen van de meterstanden.

 • Beschrijving van de klacht Contractuele voorwaarden

  De familie V. verhuisde naar een nieuw adres en ondertekende een verhuisdocument ter  bevestiging van de overnamemeterstand.

  Ze schreven zich in bij de leverancier van hun keuze. Het gezin kreeg bevestiging van de inschrijving bij deze leverancier, die de facturatie opstartte.

   Alhoewel ze op het verhuisdocument niet tekenden voor akkoord met inschrijving bij de leverancier van de vorige bewoner, stuurde ook deze leverancier hen facturen.

 • Beschrijving van de klacht Laattijdige factuur

  In de periode 2007-2009 woonden de heer en mevrouw V. op een adres waarvoor de netbeheerder op 31/05/2011 een aanrekening verstuurde voor het verbruik. Volgens de netbeheerder was er immers geen geldig leveringscontract voor de periode 26/12/2007-31/05/2008. 

 • Beschrijving van de klacht Meterwerking

  Meneer M. had zowel een tweevoudige meter voor dag- en nachttarief als een exclusieve nachtmeter voor zijn elektrische verwarming. Hij ontving een jaarlijkse afrekeningsfactuur voor een bedrag van 4.104,16 euro. Hij betaalde de factuur, maar stelde later vast dat de prijs per kWh van de exclusieve nachtmeter hoger was dan de prijs per kWh van het nachttarief van de tweevoudige meter. Hierbij kreeg de klant dus een factuur waarop zijn nachtverbruik werd aangerekend tegen dagtarief.

 • Beschrijving van de klacht Verjaring van energieschulden na 5 jaar

  Mevrouw E. ontvangt op 04/08/2011 van een incassobureau het verzoek tot onmiddellijke betaling van slotfacturen voor elektriciteit en gas die dateren van 27/04/2005 en 30/08/2005.  

  Mevrouw E. geeft aan dat zij nooit deze facturen ontvangen heeft, alsook geen aanmaningen of ingebrekestellingen. Zij vraagt dan ook voor meer uitleg en verduidelijking. 

 • Beschrijving van de klacht Tariefwijziging

  ,Meneer D. betwiste zijn factuur, gezien het bedrag met 35% werd verhoogd. Om deze situatie te vermijden, had hij gekozen voor een vast contract van één jaar.

 • Beschrijving van de klacht Onterechte factuur

  Door de distributienetbeheerder werd een verbruiks-factuur naar mevrouw F. gestuurd na vaststelling van fraude voor de periode van 07/03/2013 tot 12/03/2014 (verbruik van 3.824 kWh).

  Mevrouw F. betwist dat er met de meters geknoeid is en betwist dus het verbruik en het toegepaste fraudetarief.

 • Beschrijving van de klacht Geen facturen

  Mevrouw G. verhuisde naar een leveringspunt in het Waalse gewest. De eerste drie maanden kreeg ze zoals gewoonlijk facturen. Daarna ontving ze  geen  facturen meer.

  Mevrouw G. nam contact op met haar energieleverancier en vroeg om kopieën van de facturen op te sturen naar haar adres. Die kreeg ze echter niet en ze  ging er dan van uit   dat haar leverancier de berekening op het einde van het jaar zou maken en opsturen.

 • Beschrijving van de klacht Contractuele voorwaarden

  Mevrouw D. wou graag dat de facturen van haar energieleverancier op haar naam toekwamen in plaats van op de naam van haar partner die onlangs overleden was. Haar partner had enkele maanden geleden echter een nieuw contract afgesloten bij de energieleverancier via een groepsaankoop.

 • Beschrijving van de klacht Rechtzetting van meterstanden

  Mevrouw V. gaf via het internet de jaarlijkse meterstanden door, maar door een vergissing vermeldde ze ook het cijfer na de komma. Zij gaf dus de volgende meterstanden door: dag 6.838 en nacht 8.453.  De distributienetbeheerder valideerde deze meterstanden. Door de verkeerde ingaven van de meterstanden werd er een verbruik van 6.834 kWh aan dagtarief en aan 8.449 kWh aan nachttarief aangerekend. De factuur bedroeg 2 659,60 euro. Eerdere contacten met de leverancier boden geen oplossing.

Pages