Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Contractuele voorwaarden

  Een klant neemt contact op met een leverancier om een contract ‘leegstand’ aan te gaan voor zijn appartement voor de periode dat het appartement niet verhuurd is. Dit contract wordt 3 weken later door de leverancier bevestigd.

 • Beschrijving van de klacht Herroepingstermijn

  De heer L. werd benaderd door een vertegenwoordiger van een energieleverancier. De heer L. besloot om in te gaan op het voordelig aanbod dat werd gepresenteerd door de vertegenwoordiger en ondertekende twee contracten voor twee panden in zijn bezit. De heer L. vroeg hierbij om een kopie van de contracten die hij had getekend. De vertegenwoordiger kon deze niet op papier bezorgen, maar deze zouden per e-mail verstuurd worden.

 • Beschrijving van de klacht Herroepingstermijn

  Een klant wordt opgebeld door een leverancier met de melding dat ze de groepsaankoop van de provincie gewonnen hebben en vragen hem om klant te worden bij hen. De klant gaat hiermee akkoord.

  De klant verneemt 4 kalenderdagen later echter dat de groepsaankoop door een andere leverancier gewonnen werd. Hij neemt dan ook meteen contact op met de leverancier door wie hij werd gebeld om het contract te annuleren.

 • Beschrijving van de klacht Herroepingstermijn

  Een leurder biedt zich aan bij de woonplaats van de heer N. en laat hem een contract ondertekenen dat, volgens hem, 'goedkoper' is, dit terwijl de heer N. het sociaal tarief geniet bij een andere leverancier. 

 • Beschrijving van de klacht Dienstenovereenkomst

  De heer M. heeft een vochtprobleem in zijn kelder en heeft hiervoor contact opgenomen met zijn leverancier. De heer M. heeft namelijk een dienstencontract “Home Services” afgesloten, wat een afzonderlijk contract is voor bijstand aan de woning, waarbij de leverancier het uurloon en verplaatsingskosten tot

  150 euro terugbetaalt alsook de onderdelen tot 150 euro van de vakman die door de leverancier wordt gestuurd.

  De vakman komt dezelfde dag nog langs bij de heer M. en detecteert het lekprobleem. Voor deze lekdetectie ontvangt de heer M. een factuur van

 • Beschrijving van de klacht Misleidende verkooppraktijken

  De heer M. werd opgebeld door een verkoopspartner van een energieleverancier. Telefonisch wordt afgesproken dat er per e-mail meer informatie zal verstuurd worden zodat de heer M. de prijzen rustig kan vergelijken.

  Als de heer M. de e-mail ontvangt, contacteert hij de verkoopspartner met de melding dat hij in de e-mail geen vergelijking van energieprijzen kan terugvinden.

  De verkoopspartner deelt hem mee dat hij in de e-mail op de ‘bevestigingsknop’ dient te klikken en dat hij dan een vergelijking kan maken van de tarieven van de verschillende leveranciers.

 • Beschrijving van de klacht Misleidende verkooppraktijken

  Een klant werd telefonisch gecontacteerd door zijn energieleverancier voor de onderhoudsdienst van zijn verwarmingsketel. Ondanks zijn weigering heeft de leverancier een contract geactiveerd en werden er kosten aangerekend voor deze dienst. De klant ging hier uiteraard niet mee akkoord en heeft een klacht ingediend bij de Ombudsdienst.

 • Beschrijving van de klacht Dienstenovereenkomst

  Een klant heeft een onderhoudscontract voor zijn verwarmingsinstallatie afgesloten bij zijn energieleverancier waarbij hij meteen contact kan opnemen indien er zich een defect voordoet aan de verwarming, de elektriciteit of het sanitair.

 • Beschrijving van de klacht Meteropname via overnamedocument

  Een advocatenkantoor dient een klacht in naar aanleiding van een aanrekening van 2.485,56 euro die hun cliënte, mevrouw R. voor haar eigendom ontving.

  Het pand was verhuurd aan een bedrijf dat failliet ging in september 2012. De curator bezorgde de sleutels terug aan de eigenares eind november 2012. Er werden overnameformulieren opgesteld en ondertekend door beide partijen.

 • Beschrijving van de klacht Rechtzetting metergegevens

  De heer J., een inwoner uit een taalgrensgemeente, ontvangt een jaarafrekening van 2.752 euro waarbij op drie maanden tijd een verbruik wordt aangerekend van 10.964 kWh.

Pages