Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Rechtzetting metergegevens

  In 2013 ontvangt de heer J. facturen voor zijn bvba voor reeds gefactureerde en betaalde periodes gaande van 2007 tot 2012, dit voor een bedrag van meer dan 30.000 euro.

 • Beschrijving van de klacht Opname metergegevens

  Op 27/05/2011 werd het gebouw van mevrouw en de heer K. getroffen door een brand. Het energiebedrijf is het leveringspunt echter blijven factureren, aangezien het niet mogelijk was de meter af te sluiten. Het contract werd uiteindelijk pas in oktober 2014 beëindigd omwille van een door de distributienetbeheerder (DNB) gecommuniceerde verhuis.

 • Beschrijving van de klacht Betwisting meterstanden

  Mevrouw B. betwist reeds sinds 2009 haar aangerekende verbruik. Dit verbruik werd in het verleden reeds aangepast wegens een defecte meter.

 • Beschrijving van de klacht Leegstand

  De heer L. betwist de factuur van één van zijn gebouwen dat leegstaat sinds 2011. Naar eigen zeggen heeft hij de meterstanden doorgegeven, maar de distributienetbeheerder (DNB) zou enkel schattingen hebben geregistreerd.

 • Beschrijving van de klacht Aanrekening op verkeerd adres

  Mevrouw Q. ontvangt facturen van een distributienetbeheerder voor een vorig adres voor de periode van 1/10/2011 tot 6/06/2012. Mevrouw Q. zegt dat ze destijds het nodige heeft gedaan om zich uit te schrijven. Volgens haar huurcontract huurde ze het pand tot 01/04/2011.

   

 • Beschrijving van de klacht Vaste vergoeding

  Een klant neemt contact op met zijn leverancier en vraagt voor een woning die hij verhuurt een tijdelijk contract in afwachting van een nieuwe huurder. 

  Als de woning terug verhuurd is ontvangt hij van zijn leverancier een slotafrekening voor de periode van 01/07/2015 tot 07/08/2015. De klant merkt hierop op dat er hem een vaste vergoeding wordt aangerekend voor de periode vanaf 01/09/2015 ten bedrage van 57,93 euro. 

 • Beschrijving van de klacht Heraansluiting

  Mevrouw L. betwist de kosten die haar werden aangerekend voor de afsluiting en heraansluiting van de meter, aangezien de energieleverancier haar de te volgen stappen bij de verhuizing van een huurder niet had meegedeeld. 

 • Beschrijving van de klacht Meteropname via overnamedocument

  Een Vereniging van Mede-eigenaars dient klacht in aangezien zij werd ingeschreven met andere meterstanden dan deze die zij hebben opgenomen en via een overnamedocument aan hun leverancier bezorgden.

 • Beschrijving van de klacht Misleidende verkooppraktijken

  De heer T. heeft een contract bij een leverancier, terwijl hij dit tijdens een telefonische verkoop heeft geweigerd. De heer T. wordt zich bewust van het bestaan van dit contract wanneer de distributienetbeheerder hem informeert dat er binnenkort een budgetmeter geplaatst zal worden.

 • Beschrijving van de klacht Aanrekening verbruik zonder contract

  De heer P. koopt een appartement en ondertekent op 28/01/2015, samen met de vorige bewoner, de opname van de meterstanden. De door de heer P. gekozen leverancier laat het contract van start gaan op 21/02/2015 op basis van diezelfde gezamenlijk ondertekende meterstanden. Echter heeft de leverancier van de vorige bewoner intussen facturen verstuurd op naam van ‘bewoner/eigenaar’ voor een bedrag van 427,13 euro en heeft hij deze ondertussen aan de deurwaarder overgemaakt. Aangezien de door de heer P.

Pages