Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Rechtzetting metergegevens

  Meneer M. wenste over te schakelen van een particulier naar een professioneel contract en heeft hiervoor een contract ondertekend bij zijn leverancier op 24/12/2013. Het contract is op 01/12/2013 retroactief  in werking getreden.

  Meneer M. vindt dat de slotafrekening van zijn particulier contract met als einddatum  30/11/2013 aan de hoge kant is.   Hij merkt op dat de eindmeterstanden op datum van  30/11/2013 deze zijn die hij op 2 24/12/2013 had doorgegeven, zijnde 26.752 voor elektriciteit en 18.043 voor aardgas.

 • Beschrijving van de klacht EAN – code verwisseling

  Meneer  A. woonde vanaf  2004 tot  mei 2010 in een appartement in de X-straat, nr. 2/1.Er werd een MOZA-procedure opgestart voor het appartement 2/4 in dezelfde straat. Een zogenaamde MOZA – procedure (Move Out Zonder Afspraak) bestaat erin te onderzoeken welke eindafnemers op een bepaald toegangspunt energie verbruikt.

 • Beschrijving van de klacht Verjaringstermijn

  Een klager kreeg op 13 februari 2012 een brief van een incassobureau in opdracht van de  distributienetbeheerder.

  Het ging om een vordering tot betaling van facturen voor aardgas en elektriciteit voor de periode van 19 juli 2005 tot en met 14 mei 2007.

 • Beschrijving van de klacht Rechtzetting metergegevens

  Meneer N. krijgt een factuur van een energieleverancier voor de periode   28/07/2013 tot en met 8/08/2013.Het betreft een factuur voor een werfkast die in gebruik was vanaf augustus 2012 en die de netbeheerder afsloot in augustus 2013.

  Echter werden de definitieve meters in gebruik genomen vanaf 15/7/2013 en werd er dus geen verbruik meer gemaakt op de werfkast. Toch krijgt meneer N. nog een verbruik aangerekend van 1.459 kWh. 

 • Beschrijving van de klacht Contractuele voorwaarden

  Mevrouw L. betwistte het aangerekende verbruik  door een bepaalde leverancier omdat zij   geen contract ondertekende en dit voor de periode van 30/09/2012 – 23/10/2012. Zij ondertekende wel een contract bij een andere leverancier. De leverancier die de aanrekening deed is deze van de vorige huurders die het pand verlieten op 30/09/2012.

Pages