Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Naleving herroepingsrecht

  Op 3 december 2018 werd mevrouw B. opgebeld om een contract bij een energieleverancier af te sluiten. Aan het einde van het telefoongesprek accepteerde ze het contract, wetende dat ze dit binnen een termijn van veertien dagen zou kunnen annuleren. Dat deed ze door op 12 december 2018 een annulatie-e-mail te verzenden (waarvoor ze een ontvangstbevestiging heeft ontvangen op 13/12/2018). Helaas werd de annulering niet uitgevoerd.

 • De heer M. betwist het tarief van 50 euro dat werd gefactureerd na een afspraak die niet werd nagekomen.

 • Via een domiciliëringsopdracht werden er ongemerkt nog steeds betalingen uitgevoerd aan energieleverancier A. door meneer B. voor zijn oude woonplaats. De overname van de meter werd nochtans op tijd bevestigd.

 • Beschrijving van de klacht Misleidende verkoop

  Verkopers bezochten de woning van de heer V. en lieten een contractvoorstel achter bij zijn echtgenote. Toen hij na zijn werkdag thuiskwam, bekeek de heer V. dit voorstel. Omdat hij echter niet geïnteresseerd was, stuurde hij geen ondertekend contract terug. Toch kreeg hij tot zijn verbazing een welkomstbrief van de nieuwe energieleverancier.

 • Beschrijving van de klacht Misleidende verkoop

  Mevrouw J. betwist haar contract bij een energieleverancier. De klager is 73 jaar oud en zegt dat ze door een verkoper op de stoep werd lastiggevallen. Ze zegt dat ze niets heeft ondertekend en dat de handtekening en geboortedatum op het contract niet kloppen.

 • Beschrijving van de klacht Meterverwisseling

  De heer H. heeft een contract bij de leverancier ondertekend voor zijn appartement (huisnummer 2C). Na ontvangst van de eerste facturen, bleek dat deze betrekking hadden op de handelszaak in het gebouw (huisnummer 2A). De heer H. zou zogezegd een meerverbruik voor een totaalbedrag van 1.784,04 euro hebben bovenop vijf betaalde voorschotten met een totaalbedrag van 300 euro.

 • Beschrijving van de klacht Misleidende verkoop

  De heer B. werd aangesproken door een commercieel vertegenwoordiger. Hij luisterde naar de informatie, maar gaf er geen gevolg aan omdat de voorwaarden niet voordelig waren. De heer B. reageerde ook niet op de sms waarin hem werd gevraagd de EAN-nummers van zijn meters door te geven. Tot zijn grote verbazing bracht zijn leverancier hem ervan op de hoogte dat zijn contract was beëindigd omdat hij van leverancier was veranderd.

 • Beschrijving van de klacht Misleidende verkoop

  Mevrouw H. betwist haar verandering van leverancier en zegt dat ze nooit iets heeft ondertekend. Bovendien komt het adres niet overeen met haar woonplaats en is er een procedure voor een budgetmeter aangevraagd.

 • De meter van mevrouw S. blijft doordraaien en ze neemt hiervoor contact op met de distributienetbeheerder. De meter wordt vervangen door een andere meter en de distributienetbeheerder meldt haar dat ze contact moet opnemen met haar leverancier om na te gaan hoe de verbruiken van beide meters zullen worden gefactureerd. Aangezien de leverancier maar geen nieuwe verbruiksgegevens ontvangt van de distributienetbeheerder, neemt mevrouw S. opnieuw contact op met deze laatste. Deze vindt echter geen gegevens terug over een defecte meter.

 • Beschrijving van de klacht Invordering energieschulden

  Mevrouw D. ontvangt in 2015 een aanmaningsbrief van een incassokantoor. Tot haar verbazing gaat het om facturen die dateren van 2012 en afkomstig zijn van een leverancier waarvan zij inmiddels geen klant meer is. Naar haar mening waren alle facturen op het moment van haar leverancierswissel aangezuiverd en om die reden dient mevrouw D. klacht in.

Pages