Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Aanrekening van het distributienettarief

  Een klant voert een simulatie uit via de V-test van de VREG en bekijkt het voordeligste aanbod nadien nogmaals op de website van de leverancier in kwestie. Ze besluit een contract bij deze leverancier aan te gaan. Wanneer ze haar afrekeningsfactuur ontvangt stelt ze vast dat het aangerekende bedrag beduidend hoger is dan het bedrag dat op de simulaties werd weergegeven, voor vrijwel hetzelfde verbruik. Ze voelt zich misleid door het voordelige bedrag van de simulatie en beslist een klacht in te dienen bij de Ombudsdienst.

 • De heer S. maakt een telefonische afspraak met de distributienetbeheerder voor de buitendienststelling van een elektriciteitsmeter. Over de kosten daarvan wordt niet gesproken en voor deze werken is geen offerte vereist. Na uitvoering van de werken tekent de echtgenote van de heer S. de werkfiche, die evenmin een prijs vermeldt.

  Later ontvangt de heer S. een factuur, die hij betwist.

 • Een klant is op 01/01/2016 veranderd van leverancier. Hij ontvangt van zijn oude leverancier een slotfactuur en betaalt die. Op 09/05/2017 ontvangt hij van zijn oude leverancier een correctienota waarbij de aanrekening van het prosumententarief wordt rechtgezet.

  De klant gaat niet akkoord met deze laattijdige rechtzetting en dient een klacht in bij de Ombudsdienst.

 • In 2016 stelt de distributienetbeheerder vast dat de laatste effectieve jaarlijkse meteropneming door een meteropnemer bij de heer V. reeds dateert van 06/09/2010. Alle volgende jaarlijkse opnames werden ofwel door de klant doorgegeven, ofwel door de meteropnemer afgelezen op een kaartje dat voor het raam hing.

 • Beschrijving van de klacht Aanrekening energieverbruik na verhuis

  De heer V. meldt op 27/09/2016 aan zijn energieleverancier dat hij is verhuisd op 26/09/2016. De leverancier factureert hem echter tot 15/10/2016.

 • Beschrijving van de klacht Energiecontract bij verhuis

  De heer V. vult een energieovernamedocument in samen met de vorige bewoner van het pand. Hij vult online een aanvraag tot contract in bij energieleverancier X.

  De leverancier van de vorige bewoner, leverancier Y, verstuurt een contract aan de heer V. met de vraag om dit te ondertekenen. De heer V. doet dit niet omdat hij bij leverancier X klant wil zijn. Nadien krijgt hij echter twee voorschotfacturen van leverancier Y.

 • Een klant vraagt op het einde van de maand oktober een contract aan bij een leverancier en ontvangt dat enkele dagen later. De klant tekent dit contract begin november en bezorgt dit terug aan de leverancier.

  Vóór de aanvang van het contract neemt de klant nogmaals telefonisch contact op met de leverancier om zijn tarief te controleren. Hierbij worden hem duurdere tarieven medegedeeld dan tijdens het oorspronkelijke gesprek in oktober.

  De klant gaat hier niet mee akkoord en dient een klacht in bij de Ombudsdienst.

 • Beschrijving van de klacht Herroeping van het contract

  Op een beurs wordt een klant aangesproken door een vertegenwoordiger van een leverancier. Hij beslist om een contract te tekenen bij deze leverancier.

  Hij meldt dit aan zijn huidige leverancier, die hem nu ook nieuwe, voordeligere tarieven aanbiedt. Hij beslist om het contract met de nieuwe leverancier te annuleren.

  De wissel naar de nieuwe leverancier wordt toch uitgevoerd en de vorige leverancier kan de levering pas na één maand opnieuw overnemen.

 • Een klant voert via de website van een leverancier in augustus 2015 een simulatie uit voor een nieuw energiecontract. Er wordt haar een promo toegekend van 25% op de energieprijs als ze één jaar klant blijft.

 • Beschrijving van de klacht Herroeping van het contract

  Een klant tekent een contract bij leverancier X. Nadat zijn huidige leverancier hierover ingelicht wordt, doet die hem een beter voorstel. De klant beslist om bij zijn huidige leverancier te blijven en zijn contract bij leverancier X te annuleren. Hij doet dit binnen de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen.

  Leverancier X bevestigt aan de klant dat het contract geannuleerd wordt.

Pages