Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Onterechte factuur

  De heer S. kreeg een verbruiksfactuur toegestuurd nadat er door de distributienetbeheerder werd vastgesteld dat er voor de periode van 01/07/2013 tot 16/09/2013 gefraudeerd was.

  De heer S. betwist dat er met de meters geknoeid is aangezien hij tijdens de maanden juli en augustus afwezig was (kopie van het paspoort van de klager met daarin de stempel van de buitenlandse douane dd. 08/07/13, de datum waarop hij het grondgebied heeft betreden, alsook de stempel dd. 28/08/13, de datum waarop hij het grondgebied heeft verlaten).

 • Beschrijving van de klacht Nettarieven

  Mevrouw P. contacteerde de distributienetbeheerder om haar EAN-code en meternummer te ontvangen, zodat ze zich kon inschrijven bij haar leverancier. Daarbij ontving ze een foutieve EAN-code met de gegevens van een hoogspanningsmeter.

  De leverancier schreef haar zonder controle op deze EAN-code in. Mevrouw P. ondertekende aldus een contract voor de professionele meter en kreeg hierna facturen voor een maandelijks opgenomen verbruik van 2.800 euro.

 • Beschrijving van de klacht Laattijdige factuur

  De heer D. heeft op 14 maart 2014 van de distributienetbeheerder een verbruiksfactuur ontvangen voor de periode 28 mei 2008 tot 18 januari 2009. De heer D. betwist deze factuur op grond van de vijfjarige verjaring (art. 2277 Burgerlijk Wetboek ).

 • Beschrijving van de klacht Laattijdige factuur

   De heer M. ontving in 2011 een facturatie van zijn distributienetbeheerder voor zijn vorig adres voor de periode 2007-2008 voor een bedrag van 376,47 euro voor elektriciteit en 413,47 euro voor aardgas.

  Na zijn intrede op zijn nieuw adres had de heer M. zich ingeschreven bij een commerciële leverancier, waarbij hij echter op de foutieve EAN-codes werd ingeschreven  Omdat er op zijn meter niemand ingeschreven was en er geen verbruik werd betaald, heeft de distrivutienetbeheerder het verbruik aan de heer M. aangerekend.

 • Beschrijving van de klacht Verkoopspraktijken

  De heer L. ontving bezoek van een vertegenwoordiger van een leverancier. De heer L. wou het aanbod van de vertegenwoordiger nog even bekijken en besloot om het contract nog niet te tekenen. Enkele weken later ontving hij plotseling voorschotfacturen van deze nieuwe leverancier.

  Deze nieuwe leverancier was van mening dat er een ondertekend contract was en maakte de heer L. daarvan een kopie over. De heer L. had dit contract echter nooit ondertekend en was dus van mening dat er schriftvervalsing was gebeurd.

 • Beschrijving van de klacht Rechtzetting metergegevens

  Op 18 september 2013 werd mevrouw B. haar meter vervangen omdat deze defect was. Hoewel mevrouw nog kon verbruiken, registreerde de meter geen verbruik meer. Nadat de meter vervangen was, werd het verbruik in de periode van het defect herberekend op basis van het historisch verbruik.

 • Beschrijving van de klacht Rechtzetting metergegevens

  Meneer M. wenste over te schakelen van een particulier naar een professioneel contract en heeft hiervoor een contract ondertekend bij zijn leverancier op 24/12/2013. Het contract is op 01/12/2013 retroactief  in werking getreden.

  Meneer M. vindt dat de slotafrekening van zijn particulier contract met als einddatum  30/11/2013 aan de hoge kant is.   Hij merkt op dat de eindmeterstanden op datum van  30/11/2013 deze zijn die hij op 2 24/12/2013 had doorgegeven, zijnde 26.752 voor elektriciteit en 18.043 voor aardgas.

 • Beschrijving van de klacht EAN – code verwisseling

  Meneer  A. woonde vanaf  2004 tot  mei 2010 in een appartement in de X-straat, nr. 2/1.Er werd een MOZA-procedure opgestart voor het appartement 2/4 in dezelfde straat. Een zogenaamde MOZA – procedure (Move Out Zonder Afspraak) bestaat erin te onderzoeken welke eindafnemers op een bepaald toegangspunt energie verbruikt.

 • Beschrijving van de klacht Verjaringstermijn

  Een klager kreeg op 13 februari 2012 een brief van een incassobureau in opdracht van de  distributienetbeheerder.

  Het ging om een vordering tot betaling van facturen voor aardgas en elektriciteit voor de periode van 19 juli 2005 tot en met 14 mei 2007.

 • Beschrijving van de klacht Rechtzetting metergegevens

  Meneer N. krijgt een factuur van een energieleverancier voor de periode   28/07/2013 tot en met 8/08/2013.Het betreft een factuur voor een werfkast die in gebruik was vanaf augustus 2012 en die de netbeheerder afsloot in augustus 2013.

  Echter werden de definitieve meters in gebruik genomen vanaf 15/7/2013 en werd er dus geen verbruik meer gemaakt op de werfkast. Toch krijgt meneer N. nog een verbruik aangerekend van 1.459 kWh. 

Pages