Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Verkoopspraktijken

  De heer L. ontving bezoek van een vertegenwoordiger van een leverancier. De heer L. wou het aanbod van de vertegenwoordiger nog even bekijken en besloot om het contract nog niet te tekenen. Enkele weken later ontving hij plotseling voorschotfacturen van deze nieuwe leverancier.

  Deze nieuwe leverancier was van mening dat er een ondertekend contract was en maakte de heer L. daarvan een kopie over. De heer L. had dit contract echter nooit ondertekend en was dus van mening dat er schriftvervalsing was gebeurd.

 • Beschrijving van de klacht Rechtzetting metergegevens

  Op 18 september 2013 werd mevrouw B. haar meter vervangen omdat deze defect was. Hoewel mevrouw nog kon verbruiken, registreerde de meter geen verbruik meer. Nadat de meter vervangen was, werd het verbruik in de periode van het defect herberekend op basis van het historisch verbruik.

 • Beschrijving van de klacht Tariefwijziging

  ,Meneer D. betwiste zijn factuur, gezien het bedrag met 35% werd verhoogd. Om deze situatie te vermijden, had hij gekozen voor een vast contract van één jaar.

 • Beschrijving van de klacht Onterechte factuur

  Door de distributienetbeheerder werd een verbruiks-factuur naar mevrouw F. gestuurd na vaststelling van fraude voor de periode van 07/03/2013 tot 12/03/2014 (verbruik van 3.824 kWh).

  Mevrouw F. betwist dat er met de meters geknoeid is en betwist dus het verbruik en het toegepaste fraudetarief.

 • Beschrijving van de klacht Geen facturen

  Mevrouw G. verhuisde naar een leveringspunt in het Waalse gewest. De eerste drie maanden kreeg ze zoals gewoonlijk facturen. Daarna ontving ze  geen  facturen meer.

  Mevrouw G. nam contact op met haar energieleverancier en vroeg om kopieën van de facturen op te sturen naar haar adres. Die kreeg ze echter niet en ze  ging er dan van uit   dat haar leverancier de berekening op het einde van het jaar zou maken en opsturen.

 • Beschrijving van de klacht Contractuele voorwaarden

  Mevrouw D. wou graag dat de facturen van haar energieleverancier op haar naam toekwamen in plaats van op de naam van haar partner die onlangs overleden was. Haar partner had enkele maanden geleden echter een nieuw contract afgesloten bij de energieleverancier via een groepsaankoop.

 • Beschrijving van de klacht Verjaringstermijn

  Een klager kreeg op 13 februari 2012 een brief van een incassobureau in opdracht van de  distributienetbeheerder.

  Het ging om een vordering tot betaling van facturen voor aardgas en elektriciteit voor de periode van 19 juli 2005 tot en met 14 mei 2007.

 • Beschrijving van de klacht Rechtzetting metergegevens

  Meneer N. krijgt een factuur van een energieleverancier voor de periode   28/07/2013 tot en met 8/08/2013.Het betreft een factuur voor een werfkast die in gebruik was vanaf augustus 2012 en die de netbeheerder afsloot in augustus 2013.

  Echter werden de definitieve meters in gebruik genomen vanaf 15/7/2013 en werd er dus geen verbruik meer gemaakt op de werfkast. Toch krijgt meneer N. nog een verbruik aangerekend van 1.459 kWh. 

 • Beschrijving van de klacht Contractuele voorwaarden

  Mevrouw L. betwistte het aangerekende verbruik  door een bepaalde leverancier omdat zij   geen contract ondertekende en dit voor de periode van 30/09/2012 – 23/10/2012. Zij ondertekende wel een contract bij een andere leverancier. De leverancier die de aanrekening deed is deze van de vorige huurders die het pand verlieten op 30/09/2012.

 • Beschrijving van de klacht Rechtzetting metergegevens

  Meneer M. wenste over te schakelen van een particulier naar een professioneel contract en heeft hiervoor een contract ondertekend bij zijn leverancier op 24/12/2013. Het contract is op 01/12/2013 retroactief  in werking getreden.

  Meneer M. vindt dat de slotafrekening van zijn particulier contract met als einddatum  30/11/2013 aan de hoge kant is.   Hij merkt op dat de eindmeterstanden op datum van  30/11/2013 deze zijn die hij op 2 24/12/2013 had doorgegeven, zijnde 26.752 voor elektriciteit en 18.043 voor aardgas.

Pages