Voorbeeld van een klacht

  • Beschrijving van de klacht Verjaringstermijn

    Een klager kreeg op 13 februari 2012 een brief van een incassobureau in opdracht van de  distributienetbeheerder.

    Het ging om een vordering tot betaling van facturen voor aardgas en elektriciteit voor de periode van 19 juli 2005 tot en met 14 mei 2007.

Pages