Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Aansluiting

  De distributienetbeheerder komt langs bij de heer T. om de energieaansluitingen in orde te brengen. Voor elektriciteit wordt de opdracht echter niet uitgevoerd, omdat de distributienetbeheerder geen overeenkomst met een leverancier kan terugvinden.

  Dat is vreemd, want de heer T. heeft wel degelijk tijdig een leveringsovereenkomst voor elektriciteit afgesloten. Nu blijkt echter dat, door een intern probleem, de leverancier de leveringsovereenkomst niet aan de distributienetbeheerder heeft gemeld.

 • Beschrijving van de klacht Invordering energieschulden

  Mevrouw D. ontvangt in 2015 een aanmaningsbrief van een incassokantoor. Tot haar verbazing gaat het om facturen die dateren van 2012 en afkomstig zijn van een leverancier waarvan zij inmiddels geen klant meer is. Naar haar mening waren alle facturen op het moment van haar leverancierswissel aangezuiverd en om die reden dient mevrouw D. klacht in.

 • Op 12/05/2017 ontving mevrouw C. een afrekening van haar leverancier voor een bedrag van 427,07 euro in haar voordeel, voor de periode van 14/04/2016 tot 14/04/2017.

  De terugbetaling vond pas plaats op 24/04/2018.

  De leverancier bevestigt dat de laattijdige betaling te wijten is aan het feit dat mevrouw C. haar werkelijke meterstanden niet had doorgegeven.

 • Beschrijving van de klacht Verplaatsingskosten

  De heer G. nam contact op met zijn energiebedrijf voor het onderhoud van zijn boiler op gas. De technicus kon het onderhoud niet uitvoeren omdat hij alleen verwarmingsketels op gas onderhoudt. Toch werden er onderhouds- en verplaatsingskosten in rekening gebracht.

 • Beschrijving van de klacht Contract voor een bijkomende dienst

  De heer C. betwist de bedragen die zijn energieleverancier eist voor een bijkomende dienst. De aanklager geeft aan dat hij deze dienst nooit heeft aangevraagd.

 • Beschrijving van de klacht Toepassing van het (pre)contractuele tarief

  De heer C. betwist zijn jaarfactuur, omdat hij heeft vastgesteld dat het tarief voor de periode van 01/03/2019 tot 23/04/2019 op zijn factuur 2,98492 eurocent is.

  Op de tariefkaart van maart 2019 stond echter een tarief van 2,81 eurocent.

 • Beschrijving van de klacht Een betwist energiecontract

  Mevrouw R. tekent bezwaar aan tegen een contract dat zij nooit heeft ondertekend, voor een adres waar ze nooit heeft gewoond. Mevrouw R. geeft ook aan dat de naam en voornaam op het contract anders gespeld zijn dan de hare.

 • Beschrijving van de klacht Facturering zonder contract(aanvraag)

  Mevrouw D. ontving kort na haar verhuizing een welkomstbrief van leverancier Y, terwijl ze een contract bij leverancier Z had aangevraagd.

  Leverancier Y bevestigt dat het contract afgesloten is op basis van het energieovernamedocument dat de eigenaar had doorgestuurd.

  Hoewel op het energieovernamedocument vermeld staat dat dit in geen geval een contract is, maakte leverancier Y facturen op naam van mevrouw D.

 • De heer V. is sinds 01/11/2018 erkend als persoon met een handicap en heeft dus recht op het sociaal tarief.

  De leverancier vraagt een papieren attest, maar het lukt de heer V. niet om het te bemachtigen.

  Door deze situatie zijn er facturen niet betaald en worden er kosten aangerekend.

 • Beschrijving van de klacht Groepsaankoop en sociaal tarief

  In de loop van 2018 belandt de heer B. bij een nieuwe leverancier ingevolge een groepsaankoop. Hij ondertekent de nieuwe leveringsovereenkomst, die de duurtijd van een jaar heeft. Korte tijd nadien heeft hij tijdelijk recht op het sociaal tarief. De leverancier past het sociaal tarief toe voor de gehele periode van de overeenkomst.

Pages