Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Verkoop per telefoon

  Mevrouw D. dient klacht in na een verkoop per telefoon. Zij betwist het contract en de 130 euro die ervoor gefactureerd is. Zij wenst dat contract niet en heeft er ook niets voor ondertekend.

 • Beschrijving van de klacht Bevestiging van een contract

  Een klant wordt telefonisch gecontacteerd door een vertegenwoordiger van een leverancier. De klant stemt ermee in dat de vertegenwoordiger een voorstel per e-mail overmaakt waarop ze dan nog zelf kan beslissen of ze ingaat op het voorstel of niet.

  De klant klikt in de e-mail op de hyperlink om de contractgegevens te bekijken en besluit om niet in te gaan op dit voorstel. Ze ontvangt echter vrijwel meteen een e-mail waarin haar contractaanvraag wordt bevestigd.

 • Een klant is in het bezit van zonnepanelen. Om geen verlies te lijden van de energie die wordt opgewekt, wil hij van leverancier veranderen zo dicht mogelijk tegen de jaarlijkse meteropname door de netbeheerder, zoals ook beschreven staat in de gewestelijke regelgeving. Hij tekent een contract bij een energieleverancier met als overeengekomen startdatum 01/11/2016 voor aardgas en 01/03/2017 voor elektriciteit. De leverancier laat het contract voor zowel elektriciteit als aardgas echter al ingaan op 01/11/2016.

 • Beschrijving van de klacht Ongewenste switch

  Mevrouw K. betwist een ongewenste overstap naar een andere energieleverancier. Een verkoper heeft getracht haar een contract aan te praten.De verkoper is er zonder haar medeweten in geslaagd de meters in het gebouw te bereiken en er is een contract opgestart zonder haar akkoord.

 • Beschrijving van de klacht Herroepingsrecht

  Mevrouw G. betwist haar aansluiting bij de energieleverancier. Ze stelt dat ze rechtstreeks per e-mail gebruikgemaakt heeft van haar herroepingsrecht, maar dat het e-mailadres dat vermeld staat op hun documenten niet werkte. Ze heeft toen telefonisch contact opgenomen, maar het personeel is heel vaag gebleven over de stappen die ze moest ondernemen. Daarom heeft ze haar herroeping doorgestuurd via chat, waar men haar zei dat die goed ontvangen was en dat de annulering aan de gang was.

 • Beschrijving van de klacht Laattijdige overname door leverancier

  Een klant tekent een contract bij een leverancier. Op de vraag naar de datum waarop ze wenst over te stappen, vult ze 01/01/2017 in.

  De leverancier stuurt vervolgens een bevestigingsbrief van het contract waarop als wisseldatum 01/02/2017 vermeld staat. De leverancier voert de wissel eveneens uit op deze datum.

 • Beschrijving van de klacht Energiecontract op verkeerd adres

  Een klant schrijft zich in op een groepsaankoop en tekent in op het voorstel van de winnende leverancier. De klant blijft echter facturen krijgen van zijn oude leverancier en ontvangt intussen ook facturen van de nieuwe leverancier.

  Hij gaat hier niet mee akkoord en dient een klacht in bij de Ombudsdienst.

 • Beschrijving van de klacht Onterechte aanrekening schadevergoeding

  Een professionele klant krijgt een schadevergoeding van 1.718 euro aangerekend bij het overschakelen naar een andere leverancier. De klant betwist deze schadevergoeding. Hij is van mening dat hij een jaarlijks verbruik heeft van minder dan 50 MWh, waardoor artikel 18 § 2/3 van de elektriciteitswet van toepassing is. Dat bepaalt het volgende:

 • Beschrijving van de klacht Forfaitaire vaste vergoeding

  De woning van een klant werd verkocht op 17/11/2016. Op de slotfactuur die hij van zijn leverancier ontvangt, stelt hij vast dat er hem een vaste vergoeding wordt aangerekend van 69,95 euro voor elektriciteit en 59,96 euro voor aardgas voor de periode van 01/10/2016 tot 01/10/2017.

  De klant betwist deze vaste vergoedingen gezien hij slechts klant is gebleven tot 17/11/2016.

  Hij dient een klacht in bij de Ombudsdienst aangezien de leverancier niet bereid is om de vaste vergoedingen pro rata temporis aan te rekenen.

 • Beschrijving van de klacht Herroepingsrecht

  De heer M. betwist het contract bij zijn leverancier omdat hij de annulering ervan binnen de vereiste tijd gevraagd heeft. Hij had immers een beter aanbod gekregen van een concurrent.

Pages