Voorbeeld van een klacht

 • Een klant krijgt een verkoper op bezoek die onafhankelijk van een leverancier werkt.

 • Beschrijving van de klacht Onregelmatige factuur na verhuis

  De heer S. ontvangt communicatie van een gerechtsdeurwaarder omtrent een achterstallige factuur van de distributienetbeheerder. Toen hij op 01/07/2015 was verhuisd, had hij dat aan zijn leverancier gemeld aan de hand van een energieovernamedocument. Dat was enkel door hemzelf ondertekend aangezien hij de eigenaar niet kon bereiken. Buiten zijn medeweten was er op 01/12/2015 een nieuw energieovernamedocument opgemaakt met de naam van de heer S. en met een handtekening die niet de zijne was, maar wellicht van de eigenaar.

 • Beschrijving van de klacht Annulering van een factuur na verhuizing

  Mevrouw S. betwist bij haar energieleverancier de slotfactuur die zij na haar verhuizing ontvangen heeft. Die factuur houdt rekening met een afsluiting op datum van 25/10/2016. Mevrouw bevestigt dat er op 28/07/2016 een aangetekende brief naar de energieleverancier werd verzonden om te bevestigen dat zij de woning op 04/05/2016 had verlaten.

 • Beschrijving van de klacht Ongewenste switch na verhuis

  In zijn klacht geeft de heer B. aan dat hij verhuisd is op 15/04/2017. De leverancier factureert hem echter maandelijkse voorschotten voor de maanden april, mei en juni. De heer B. verklaart dat hij nooit een contract bij de leverancier ondertekend heeft aangezien hij beschermde klant is en bij zijn sociale leverancier het sociale tarief geniet. Meneer B. zit in schuldbemiddeling.

 • Beschrijving van de klacht Vervanging van defecte budgetmeter

  Wegens een hoog openstaand saldo en wanbetalingen bij de distributienetbeheerder wordt een LAC-zitting (lokale adviescommissie) voor mijnheer V. gehouden met het oog op afsluiting van de meter. De distributienetbeheerder legt hiervoor een verantwoordingsnota voor met een openstaand saldo van 4842,79 euro. De zitting wordt echter zonder beslissing afgesloten omdat het OCMW verder onderzoek wil verrichten.

 • Beschrijving van de klacht Meteropname bij zonnepanelen

  De heer R. dient klacht in tegen zijn energieleverancier omdat zijn energieverbruik na aanschaf van zonnepanelen steeg, zelfs verdubbelde, in plaats van te dalen.

 • Mevrouw C. ontvangt een factuur na een metervervanging (de oude meter schakelde niet meer over naar nachttarief). De meterstanden zijn correct volgens haar, maar het gefactureerde verbruik niet.

 • Beschrijving van de klacht Meteropname via huurcontract

  Mevrouw L. laat via aangetekend schrijven aan haar leverancier weten dat haar appartement wordt verhuurd sinds 1/05/2015. Op 23/01/2016 krijgt mevrouw een factuur op haar naam van haar leverancier waarin het verbruik voor de periode 5/01/2015 – 1/12/2015 wordt aangerekend. Door deze factuur wordt ze aangerekend aan de volgende meterstanden: elektriciteit 42.493 – 43.535 (1.042 kWh) en aardgas 11.606 – 11.714 (1.065 kWh).

 • Beschrijving van de klacht Rechtzetting verbruik

  Mevrouw T. betrekt op 15/01/2009 een huurwoning samen met haar toenmalige partner. Ze gaat een contract aan bij haar leverancier met de volgende beginmeterstanden: enkelvoudig 49.423 en exclusief nacht 58.262. Nadat de toenmalige partner verhuist, komt mevrouw in financiële problemen terecht waardoor ze gedropt wordt door haar leverancier en bij de sociale leverancier (de netbeheerder) terechtkomt. Mevrouw T. geeft aan nooit meterstanden aan de netbeheerder te hebben bezorgd. Op 22/01/2015 verhuist mevrouw T.

 • Beschrijving van de klacht Precontractuele korting

  Een klant heeft bij het tekenen van zijn energiecontract een korting van 15% op de energieprijs gekregen en dit voor zolang hij klant blijft bij de leverancier.

  Na een jaar klant te zijn geweest valt de korting echter weg omdat deze volgens de leverancier slechts een tijdelijke korting was. De klant gaat hier niet mee akkoord en dient een klacht in bij de Ombudsdienst.

Pages