Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Laattijdige rechtzetting van een factuur

  De heer P. betwist bij zijn energieleverancier een rechtzettingsfactuur van 24/08/2016 voor een bedrag van 11,28 euro. Het betreft de correctie van de distributiekosten, en de factuur bevat ook incassokosten voor een bedrag van 15 euro. De distributiekosten werden in de aanvankelijke factuur van 20/07/2015 inderdaad foutief gefactureerd (0,00008 €/kWh in plaats van 0,000842 €/kWh).

 • Beschrijving van de klacht Laattijdige factuur

  De heer B. ontvangt na een overstap naar een andere leverancier een afsluitende factuur. Hij betaalt die. Veertien maanden later geeft de oude leverancier aan dat de kosten voor de huur van de meter en de distributiekosten niet gefactureerd werden door een computerprobleem. Om die reden wordt er een nieuwe factuur verstuurd naar de heer B.

 • Beschrijving van de klacht Laattijdige facturatie door leverancier

  De heer M. ontvangt op 02/02/2017 een factuur voor het verbruik van 30/09/2014 tot 01/09/2015. Hij betwist op 03/03/2017 deze invordering per aangetekend schrijven. Hij doet dit op basis van artikel 2272 van het Burgerlijk Wetboek en het arrest van 8 januari 2015 van het Hof van Cassatie, waarin de verjaringstermijn van 1 jaar werd goedgekeurd. De betwisting was nog steeds niet beantwoord toen de heer M. klacht indiende bij de Ombudsdienst voor Energie op 07/04/2017.

 • De heer B. laat zijn tweevoudige elektriciteitsmeter door een enkelvoudige vervangen. Van de distributienetbeheerder ontvangt hij een offerte die hij kort daarop ondertekent. Wanneer hij na de uitvoering de factuur ontvangt, betwist hij die. Nadat hij vruchteloos bij het energiebedrijf heeft aangeklopt, dient hij bij de Ombudsdienst klacht in.

 • De heer S. maakt een telefonische afspraak met de distributienetbeheerder voor de buitendienststelling van een elektriciteitsmeter. Over de kosten daarvan wordt niet gesproken en voor deze werken is geen offerte vereist. Na uitvoering van de werken tekent de echtgenote van de heer S. de werkfiche, die evenmin een prijs vermeldt.

  Later ontvangt de heer S. een factuur, die hij betwist.

 • Een klant is op 01/01/2016 veranderd van leverancier. Hij ontvangt van zijn oude leverancier een slotfactuur en betaalt die. Op 09/05/2017 ontvangt hij van zijn oude leverancier een correctienota waarbij de aanrekening van het prosumententarief wordt rechtgezet.

  De klant gaat niet akkoord met deze laattijdige rechtzetting en dient een klacht in bij de Ombudsdienst.

 • In 2016 stelt de distributienetbeheerder vast dat de laatste effectieve jaarlijkse meteropneming door een meteropnemer bij de heer V. reeds dateert van 06/09/2010. Alle volgende jaarlijkse opnames werden ofwel door de klant doorgegeven, ofwel door de meteropnemer afgelezen op een kaartje dat voor het raam hing.

 • Beschrijving van de klacht Aanrekening energieverbruik na verhuis

  De heer V. meldt op 27/09/2016 aan zijn energieleverancier dat hij is verhuisd op 26/09/2016. De leverancier factureert hem echter tot 15/10/2016.

 • Beschrijving van de klacht Dienstencontact thermostaat

  Mevrouw F. betwist de verplaatsingskosten die twee keer werden gefactureerd door de technicus die in opdracht van een energieleverancier werkt.

 • Beschrijving van de klacht Levering van hout

  Mevrouw S. klaagt aan dat twee lege houtcontainers (elk goed voor 25 euro statiegeld) niet opgehaald worden door de energieleverancier. Die stelt haar als enige oplossing voor om opnieuw hout te bestellen, zodat de containers bij die gelegenheid meegenomen kunnen worden.

Pages