Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Budgetmeter in het Waals Gewest

  De heer E. heeft bij zijn leverancier een klacht ingediend omdat er in zijn jaarlijkse afrekening geen rekening werd gehouden met een aantal opladingen via de budgetmeter. Deze afrekening, die het verbruik berekent voor de periode van 19 november 2014 tot 18 november 2015, houdt alleen rekening met de opladingen die plaatsvonden tussen 6 december 2014 en 12 augustus 2015 voor een totaalbedrag van 960 euro. De heer E.

 • Beschrijving van de klacht Contractuele tariefvoorwaarden

  De heer D. betwist het variabel contract dat door zijn energieleverancier wordt toegepast terwijl hij het vast contract “E-billing” heeft aanvaard. De energieleverancier stelt dat de heer D. op 23 maart 2016 per e-mail een aanbieding voor het contract E-billing heeft ontvangen op basis van de prijzen van maart. De voorgestelde prijzen waren vastgelegd gedurende drie jaar. Op 29 maart 2016 werd er echter een nota naar de interne dienst “Verkoop” gestuurd om het contract niet in te voeren. Op 11 april 2016 werd het contract dus geannuleerd. De heer D.

 • Beschrijving van de klacht Vaste vergoeding

  Mevrouw P. betwist de slotfactuur die werd opgemaakt na het overlijden van haar moeder (wijlen mevrouw D.). De betwisting gaat over een vaste vergoeding die de leverancier in rekening brengt.

 • Beschrijving van de klacht Laattijdige terugbetaling

  Mevrouw F. betwist de laattijdige terugbetaling van haar foutieve betaling aan haar energieleverancier. Op 04/01/2016 stort mevrouw F. een bedrag van 1.542,86 euro in plaats van 152,86 euro. Zij brengt haar leverancier onmiddellijk op de hoogte, die haar verzekert het nodige te zullen doen om de terugbetaling van 1.390 euro uit te voeren op 15/01/2016.

 • Beschrijving van de klacht Start energiecontract

  Een klant tekent een contract bij een leverancier met als ingangsdatum 01/08/2015. Op de facturen van de leverancier staat als begindatum echter 26/06/2015. De klant betwist daarom de factuur die hij ontving voor juli 2015.

 • Beschrijving van de klacht Invordering van schulden van de partner

  Mevrouw H. ontvangt aanmaningen tot betaling van facturen uit het verleden, afkomstig van de distributienetbeheerder in diens rol van sociale leverancier.

 • Beschrijving van de klacht Invorderingskosten

  De heer H. uit zijn ongenoegen na een brief te hebben ontvangen van een buitenlands invorderingsbureau over een onbetaalde factuur bij zijn energieleverancier. De heer H. geeft aan geen enkele herinnering te hebben ontvangen voor de onbetaalde factuur. 

 • De heer B. begrijpt de oorsprong niet van de door leverancier aangerekende bedragen en beweert dat hij geen enkele factuur hierover heeft ontvangen. Wanneer hij zijn huishoudelijke contract in een professioneel contract heeft omgezet, begon hij meerdere facturen tegelijkertijd te ontvangen. De leverancier blijkt hoogoplopende kosten op de facturen te hebben aangerekend. Het eerste huishoudelijke contract werd geannuleerd, maar de situatie bleef aanhouden. 

 • Beschrijving van de klacht Plaatsing budgetmeter in Wallonië

  De heer B. betwist de procedure tot plaatsing van een budgetmeter, aangezien deze procedure werd opgestart op basis van twee onbetaalde herinneringskosten. Bovendien betwist de heer B. het feit dat een van de herinneringen een niet-vervallen factuur vermeldt.

 • Beschrijving van de klacht Administratieve kosten

  Mevrouw B. heeft bij haar leverancier meermaals meerdere tussentijdse facturen met verschillende bedragen betwist. Aangezien mevrouw B. geen bevredigend antwoord mocht krijgen van haar leverancier inzake de wijziging van het bedrag, heeft ze de betwiste facturen niet betaald, met als gevolg dat er administratieve kosten werden aangerekend. 

Pages