Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Dienstencontact thermostaat

  Mevrouw F. betwist de verplaatsingskosten die twee keer werden gefactureerd door de technicus die in opdracht van een energieleverancier werkt.

 • Beschrijving van de klacht Energiecontract bij verhuis

  De heer V. vult een energieovernamedocument in samen met de vorige bewoner van het pand. Hij vult online een aanvraag tot contract in bij energieleverancier X.

  De leverancier van de vorige bewoner, leverancier Y, verstuurt een contract aan de heer V. met de vraag om dit te ondertekenen. De heer V. doet dit niet omdat hij bij leverancier X klant wil zijn. Nadien krijgt hij echter twee voorschotfacturen van leverancier Y.

 • Beschrijving van de klacht Herroeping van het contract

  Op een beurs wordt een klant aangesproken door een vertegenwoordiger van een leverancier. Hij beslist om een contract te tekenen bij deze leverancier.

  Hij meldt dit aan zijn huidige leverancier, die hem nu ook nieuwe, voordeligere tarieven aanbiedt. Hij beslist om het contract met de nieuwe leverancier te annuleren.

  De wissel naar de nieuwe leverancier wordt toch uitgevoerd en de vorige leverancier kan de levering pas na één maand opnieuw overnemen.

 • Een klant voert via de website van een leverancier in augustus 2015 een simulatie uit voor een nieuw energiecontract. Er wordt haar een promo toegekend van 25% op de energieprijs als ze één jaar klant blijft.

 • Beschrijving van de klacht Herroeping van het contract

  Een klant tekent een contract bij leverancier X. Nadat zijn huidige leverancier hierover ingelicht wordt, doet die hem een beter voorstel. De klant beslist om bij zijn huidige leverancier te blijven en zijn contract bij leverancier X te annuleren. Hij doet dit binnen de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen.

  Leverancier X bevestigt aan de klant dat het contract geannuleerd wordt.

 • Een klant vraagt op het einde van de maand oktober een contract aan bij een leverancier en ontvangt dat enkele dagen later. De klant tekent dit contract begin november en bezorgt dit terug aan de leverancier.

  Vóór de aanvang van het contract neemt de klant nogmaals telefonisch contact op met de leverancier om zijn tarief te controleren. Hierbij worden hem duurdere tarieven medegedeeld dan tijdens het oorspronkelijke gesprek in oktober.

  De klant gaat hier niet mee akkoord en dient een klacht in bij de Ombudsdienst.

 • Beschrijving van de klacht Bevestiging van een contract

  Een klant wordt telefonisch gecontacteerd door een vertegenwoordiger van een leverancier. De klant stemt ermee in dat de vertegenwoordiger een voorstel per e-mail overmaakt waarop ze dan nog zelf kan beslissen of ze ingaat op het voorstel of niet.

  De klant klikt in de e-mail op de hyperlink om de contractgegevens te bekijken en besluit om niet in te gaan op dit voorstel. Ze ontvangt echter vrijwel meteen een e-mail waarin haar contractaanvraag wordt bevestigd.

 • Een klant is in het bezit van zonnepanelen. Om geen verlies te lijden van de energie die wordt opgewekt, wil hij van leverancier veranderen zo dicht mogelijk tegen de jaarlijkse meteropname door de netbeheerder, zoals ook beschreven staat in de gewestelijke regelgeving. Hij tekent een contract bij een energieleverancier met als overeengekomen startdatum 01/11/2016 voor aardgas en 01/03/2017 voor elektriciteit. De leverancier laat het contract voor zowel elektriciteit als aardgas echter al ingaan op 01/11/2016.

 • Beschrijving van de klacht Ongewenste switch

  Mevrouw K. betwist een ongewenste overstap naar een andere energieleverancier. Een verkoper heeft getracht haar een contract aan te praten.De verkoper is er zonder haar medeweten in geslaagd de meters in het gebouw te bereiken en er is een contract opgestart zonder haar akkoord.

 • Beschrijving van de klacht Herroepingsrecht

  Mevrouw G. betwist haar aansluiting bij de energieleverancier. Ze stelt dat ze rechtstreeks per e-mail gebruikgemaakt heeft van haar herroepingsrecht, maar dat het e-mailadres dat vermeld staat op hun documenten niet werkte. Ze heeft toen telefonisch contact opgenomen, maar het personeel is heel vaag gebleven over de stappen die ze moest ondernemen. Daarom heeft ze haar herroeping doorgestuurd via chat, waar men haar zei dat die goed ontvangen was en dat de annulering aan de gang was.

Pages