Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Verbrekingsvergoeding

  Een klant heeft van zijn leverancier een slotafrekening ontvangen naar aanleiding van een leverancierswissel. De klant stelt hierop vast dat er hem een verbrekingsvergoeding wegens vroegtijdige beëindiging van het contract wordt aangerekend. Hij betwist deze schadevergoeding, gezien zijn firma een kmo is en dat de wet van 25 augustus 2012 hierbij van toepassing is die het volgende bepaalt in artikel 5. § 2/3:

 • Beschrijving van de klacht Laattijdige verbetering van factuur

  Een klant dient een klacht in bij de Ombudsdienst omdat hij van zijn vorige leverancier een correctiefactuur van 83,74 euro heeft ontvangen. Hij betwist deze factuur want hij is al een ruime tijd geen klant meer bij deze leverancier.

 • Beschrijving van de klacht Ongewenste switch

  De heer H. dient via het OCMW een klacht in tegen een leverancier. De leverancier factureert gas- en elektriciteitsverbruik aan de heer H. zonder dat hij ook maar enig contract heeft ondertekend. Het is een van zijn vroegere kennissen, de heer L., ex-medebewoner, die het contract heeft ondertekend en de contactgegevens van de heer H. heeft doorgegeven. De gegevens op het contract (het identiteitskaartnummer, het telefoonnummer en de handtekening) komen niet overeen met de gegevens van de heer H.

 • Beschrijving van de klacht Laattijdige aanrekening van verbruik

  In maart 2014 ontvangt de heer M. verbruiksfacturen voor de periode gaande van 5 december 2009 tot 27 oktober 2013, dit voor een bedrag van meer dan 5.199,34 euro. Deze laattijdige facturen berokkenen heel wat financiële schade aan de heer M. en werden niet gerechtvaardigd door de leverancier.

  De facturen zouden enkel betrekking mogen hebben op de periode van 2012 tot 2013, aangezien de laatste meteropname dateert van 07/09/2013 en de meteropname daarvoor van 08/08/2012. 

 • Beschrijving van de klacht Herroepingstermijn

  Een klant wordt opgebeld door een leverancier met de melding dat ze de groepsaankoop van de provincie gewonnen hebben en vragen hem om klant te worden bij hen. De klant gaat hiermee akkoord.

  De klant verneemt 4 kalenderdagen later echter dat de groepsaankoop door een andere leverancier gewonnen werd. Hij neemt dan ook meteen contact op met de leverancier door wie hij werd gebeld om het contract te annuleren.

 • Beschrijving van de klacht Herroepingstermijn

  Een leurder biedt zich aan bij de woonplaats van de heer N. en laat hem een contract ondertekenen dat, volgens hem, 'goedkoper' is, dit terwijl de heer N. het sociaal tarief geniet bij een andere leverancier. 

 • Beschrijving van de klacht Dienstenovereenkomst

  De heer M. heeft een vochtprobleem in zijn kelder en heeft hiervoor contact opgenomen met zijn leverancier. De heer M. heeft namelijk een dienstencontract “Home Services” afgesloten, wat een afzonderlijk contract is voor bijstand aan de woning, waarbij de leverancier het uurloon en verplaatsingskosten tot

  150 euro terugbetaalt alsook de onderdelen tot 150 euro van de vakman die door de leverancier wordt gestuurd.

  De vakman komt dezelfde dag nog langs bij de heer M. en detecteert het lekprobleem. Voor deze lekdetectie ontvangt de heer M. een factuur van

 • Beschrijving van de klacht Contractuele voorwaarden

  Een klant neemt contact op met een leverancier om een contract ‘leegstand’ aan te gaan voor zijn appartement voor de periode dat het appartement niet verhuurd is. Dit contract wordt 3 weken later door de leverancier bevestigd.

 • Beschrijving van de klacht Herroepingstermijn

  De heer L. werd benaderd door een vertegenwoordiger van een energieleverancier. De heer L. besloot om in te gaan op het voordelig aanbod dat werd gepresenteerd door de vertegenwoordiger en ondertekende twee contracten voor twee panden in zijn bezit. De heer L. vroeg hierbij om een kopie van de contracten die hij had getekend. De vertegenwoordiger kon deze niet op papier bezorgen, maar deze zouden per e-mail verstuurd worden.

 • Beschrijving van de klacht Misleidende verkooppraktijken

  Een klant werd telefonisch gecontacteerd door zijn energieleverancier voor de onderhoudsdienst van zijn verwarmingsketel. Ondanks zijn weigering heeft de leverancier een contract geactiveerd en werden er kosten aangerekend voor deze dienst. De klant ging hier uiteraard niet mee akkoord en heeft een klacht ingediend bij de Ombudsdienst.

Pages