Links

Ombudsdiensten

Levering van energie en inzonderheid van elektriciteit en aardgas maakt deel uit van de diensten van algemeen belang die zowel betrekking hebben op marktgerichte als op publieke verrichtingen en die essentieel zijn voor de deelname van burgers aan het sociaal en economische leven. Kwaliteit, toegankelijkheid voor het publiek en betaalbare prijzen zijn onontbeerlijk voor de dienstverlening.

U kan hier tevens de websites raadplegen van de ombudsdiensten die bevoegd zijn voor andere diensten van algemeen belang.

Op de portaalsite van de Belgische ombudsmannen vindt u tevens een overzicht van de andere onafhankelijke ombudsdiensten in de publieke sector (federaal, gewestelijk en lokaal) en in de semi-publieke en private sector.

Voor andere goederen en diensten van economisch belang waarvoor er nog geen ombudsdienst of erkende alternatieve geschillenregelingsdienst is opgericht (zie de lijst van de gekwalificeerde entiteiten), kunnen consumenten vanaf 1 juni 2015 kosteloos terecht bij de Consumentenombudsdienst.

Ook indien u niet weet welke ombudsdienst of entiteit bevoegd is voor uw geschil, dan kan u steeds terecht bij de Consumentenombudsdienst. Zij helpen u graag verder door uw geschil door te sturen naar de bevoegde ombudsdienst of erkende entiteit of door uw geschil zelf te behandelen indien er nog geen bevoegde entiteit voor uw geschil is opgericht.

Voor grensoverschrijdende geschillen kan u terecht op het Europese ODR-platform 

ODR is een afkorting voor Online Dispute Resolution, Engels voor onlinegeschillenbeslechting. Het betreft een internetplatform opgericht door de Europese Commissie met als doel geschillen voortvloeiend uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen.

Het hele proces van buitengerechtelijke geschillenbeslechting gebeurt via het internet. Lange en dure rechtszaken kunnen zo vermeden worden en het vertrouwen van de Europese consument om ook buiten de eigen landsgrenzen te shoppen wordt versterkt.

Voor welke problemen?

Het ODR-platform heeft betrekking op:

  • Consumentengeschillen die voortvloeien uit e-commerce.

Voorbeeld ter duiding:

  • Ik koop als Belg een laptop van een webshop uit Frankrijk, maar de laptop vertoont enkele defecten. De verkoper helpt me niet, dus beslis ik om via het Europese ODR-platform tot een buitengerechtelijke oplossing proberen te komen.

Territoriale bevoegdheid

  • Het Europese platform is gericht op geschillen binnen Europa voortvloeiend uit e-commerce;
  • Het Belgische platform Belmed is gericht op geschillen tussen Europese consumenten en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven ondernemingen of tussen ondernemingen onderling. Indien de verkoper niet ingeschreven is in de Belgische KBO kan Belmed weinig betekenen. Belmed is tevens van toepassing op alle commerciële geschillen, ongeacht of ze voortvloeien uit e-commerce of niet.

Toegangsvoorwaarden

Het Europese ODR-platform is enkel van toepassing op geschillen voortvloeiend uit e-commerce tussen consumenten en ondernemingen. 

Link website FOD Economie: Het Europese ODR-platform

Elektriciteits- en aardgasmarktbeleid

Voor de wetgeving en reglementering van de elektriciteits- en aardgasmarkt kan u terecht op de websites van de verschillende overheden en regulatoren.

Op Europees vlak:
Op federaal vlak:
Op gewestelijk vlak, de regulatoren: