Links

Ombudsdiensten

Levering van energie en inzonderheid van elektriciteit en aardgas maakt deel uit van de diensten van algemeen belang die zowel betrekking hebben op marktgerichte als op publieke verrichtingen en die essentieel zijn voor de deelname van burgers aan het sociaal en economische leven. Kwaliteit, toegankelijkheid voor het publiek en betaalbare prijzen zijn onontbeerlijk voor de dienstverlening.

U kan hier tevens de websites raadplegen van de ombudsdiensten die bevoegd zijn voor andere diensten van algemeen belang.

Op de portaalsite van de Belgische ombudsmannen vindt u tevens een overzicht van de andere onafhankelijke ombudsdiensten in de publieke sector (federaal, gewestelijk en lokaal) en in de semi-publieke en private sector.

Voor andere goederen en diensten van economisch belang waarvoor er nog geen ombudsdienst of erkende alternatieve geschillenregelingsdienst is opgericht (zie de lijst van de gekwalificeerde entiteiten), kunnen consumenten vanaf 1 juni 2015 kosteloos terecht bij de Consumentenombudsdienst.

Ook indien u niet weet welke ombudsdienst of entiteit bevoegd is voor uw geschil, dan kan u steeds terecht bij de Consumentenombudsdienst. Zij helpen u graag verder door uw geschil door te sturen naar de bevoegde ombudsdienst of erkende entiteit of door uw geschil zelf te behandelen indien er nog geen bevoegde entiteit voor uw geschil is opgericht.

 

Elektriciteits- en aardgasmarktbeleid

Voor de wetgeving en reglementering van de elektriciteits- en aardgasmarkt kan u terecht op de websites van de verschillende overheden en regulatoren.

Op Europees vlak:

Op federaal vlak:

Op gewestelijk vlak, de regulatoren: