Advies 24.015 van 15 januari ’24 over de bescherming van KMO’s op het vlak van energie

Publication date: 
16/01/2024 - 13:00

Advies bij het Wetsvoorstel Van Bossuyt cs, tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen wat betreft de consumentenbescherming bij de berekening en wijziging van het bedrag van de voorschotten door de energieleverancier (Parl. St., Kamer, DOC 55 3205/001