Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Onterechte aanrekening prosumententarief

  Een klant merkt op zijn afrekening dat hij een prosumententarief betaalt terwijl hij geen zonnepanelen heeft. De vorige eigenaar van het huis bezat ook het pand ernaast. Daar zijn wel zonnepanelen aanwezig, en die waren verbonden met beide huizen. Bij de aankoop van het huis werden de zonnepanelen ontkoppeld van het huis van de klant.

  De leverancier van de klant verwijst hem door naar de netbeheerder. Omdat de klager vindt dat een oplossing te lang uitblijft dient hij klacht in bij de Ombudsdienst.

 • Een klant verandert van leverancier en ontvangt een slotfactuur van zijn vorige leverancier. Na enkele maanden krijgt hij van diezelfde leverancier het bericht dat er een correctiefactuur opgemaakt zal worden. De leverancier heeft van de netbeheerder namelijk een bericht gekregen dat de klant een installatie van zonnepanelen zou hebben van 10 kVA in plaats van 5 kVA. De leverancier stuurt hem vervolgens een correctiefactuur van 449,35 euro.

 • De heer B. betwist de plaatsing van een vermogensbegrenzer en geeft aan dat hij nooit op de hoogte is gebracht van de invoering van die procedure.

 • Een klant ontvangt van zijn leverancier een afrekeningsfactuur waarbij hij meer dan 200 euro moet bijbetalen. Gezien hij zonnepanelen heeft, is hij verbaasd over dit bij te betalen bedrag. De eindmeterstand op 16/10/2016 op zijn afrekening is namelijk lager dan zijn beginmeterstand op 29/10/2015. Hij heeft dus meer elektriciteit opgewekt dan hij verbruikt heeft.

 • Een klant ontvangt een afrekeningsfactuur waarbij hem een Vlaamse bijdrage Energiefonds van 770 euro per jaar wordt aangerekend. De klant betwist dit gezien dit het tarief is voor eindafnemers met een jaarlijks verbruik van 20 MWh tot 50 MWh en hij jaarlijks minder dan 20 MWh verbruikt.

  Hij vindt dat hij dus aan het tarief van categorie D – voor een verbruik van 10 MWh tot 20 MWh - aangerekend dient te worden.

 • Mevrouw N. geniet sinds oktober 2016 van het sociaal tarief. Bij controle van de facturatie stelt ze vast dat de energieleverancier haar inningskosten aanrekent voor de verstuurde aanmaningen. Mevrouw N., die op de hoogte is van de geldende reglementering hieromtrent, wijst de leverancier erop dat dit niet toegestaan is. De leverancier antwoordt echter telefonisch dat dit enkel het geval is voor klanten die in schuldbemiddeling zitten.

 • Beschrijving van de klacht Afbetalingsplan

  Mevrouw K. zit in schuldbemiddeling. Het incassobedrijf dat in opdracht van het energiebedrijf werkt, eist van haar een bedrag van 900,19 euro. De leverancier weigert een afbetalingsplan over 60 maanden en stelt er één over 12 maanden voor.

  De schuldbemiddelaar die in naam van mevrouw optreedt, wijst dit van de hand.

 • Mijnheer P. schrijft per vergissing naar zijn energieleverancier een bedrag over dat bestemd was voor een andere begunstigde. Hij neemt contact op met zijn energieleverancier om dit recht te zetten. De leverancier stort de betaling terug, maar niet op het rekeningnummer van de klant. Wanneer mijnheer P. hierover meer informatie vraagt, blijkt dat de leverancier alle tegoeden sinds 2011 teruggestort heeft op het verkeerde rekeningnummer. De leverancier beweert aanvankelijk dat het rekeningnummer doorgegeven werd door de klant, maar kan daar geen bewijs van voorleggen.

 • De heer N. betwist de stilzwijgende contractverlenging door zijn leverancier en geeft aan dat die niet het goedkoopste tarief heeft toegepast. Volgens de heer N. bedraagt het verschil tussen het toegepaste tarief en het beste tarief ongeveer 40 euro.

 • De heer D. stuurt naar zijn energieleverancier een attest dat het recht op sociaal tarief staaft. Het attest staat op naam van zijn vader, die van een gehandicaptenuitkering geniet, terwijl de heer D. zelf het energieleveringscontract heeft afgesloten.

Pages