Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Verjaring van energiefactuur

  De heer K. betwist een factuur uit 2014 die in 2020 door een incassobureau werd opgeëist.

 • Beschrijving van de klacht Verjaring: aanmaning is geen stuiting

  Mevrouw M. dient klacht in naar aanleiding van een overdracht van schuldvordering, waardoor de FOD Financiën een voor haar bestemde teruggave op de belastingen naar een schuldeiser doorstortte. Het blijkt te gaan om een oude correctiefactuur van 2011 vanwege de toenmalige energieleverancier, ingevolge de rechtzetting van geschatte meterstanden.

 • Mevrouw Z. gaat in op een contractvoorstel dat ze per mail ontvangen heeft op basis van een door een verkoper uitgerekend voorschotbedrag van 90 euro. De leverancier informeert haar vervolgens over een fout in de EAN-code en stuurt twee weken later een gecorrigeerd contractvoorstel. De klant aanvaardt dit, in de veronderstelling dat dit geen invloed heeft op het voorschotbedrag. Na het ingaan van het contract blijkt dat het voorschotbedrag hoger ligt dan de verwachte 90 euro. Daarom kiest ze om nogmaals van leverancier te veranderen.

 • Beschrijving van de klacht Afsluiting ondanks betaling

  De heer W. kreeg een factuur voor afsluitingskosten (1.389,08 euro) en heropeningskosten (79,86 euro).

 • Beschrijving van de klacht Facturatie van niet-aangerekend verbruik

  De heer V. betwist de factuur van de distributienetbeheerder (DNB). De DNB eist 2.308 euro excl. btw van hem voor een nietgefactureerd verbruik van 8.640 kWh. De heer V. zegt dat hij zelf contact met de DNB had opgenomen over dit onderwerp. Hij had deze elektriciteitsmeter per toeval ontdekt na werken aan een verlaten gebouw achter in zijn tuin. De afstand tussen dit gebouw en zijn woning is meer dan 50 meter. Hij wist tot op dat moment niet dat de meter bestond, want deze zat verstopt achter een gipsplaat.

 • Beschrijving van de klacht Onrechtmatige domiciliëring

  De heer M. stelt vast dat de tussentijdse facturen via domiciliëring werden betaald terwijl zijn contract beëindigd is. Na een controle betwist de heer M. de facturen van de leverancier en geeft hij aan dat het adres op de facturen niet dat van hem is.

 • Beschrijving van de klacht Verjaring van energiefactuur

  De heer S. ontving een overdracht van schuldvordering met datum 25/02/2020 van een incassobureau. De facturen van 2012, 2013 en 2014 bedroegen samen in totaal 6.759,74 euro.

  De heer S. betwist deze schuld en roept verjaring in.

 • Beschrijving van de klacht Hogere prijs voor leegstandscontract

  Mevrouw L. betwist de factuur voor een bedrag van 820,46 euro die ze heeft ontvangen. Mevrouw L. stelt vast dat het toegepaste tarief hoog lijkt voor een periode van drie maanden in een leegstaande woning, waar de verwarming tijdens de winterperiode op een minimum staat. Ze stelt dat de leverancier haar bij de ondertekening van het contract had moeten vertellen dat het leegstandscontract niet wordt aangepast in geval van werken/verbruik.

 • Beschrijving van de klacht Laattijdige factuur

  Mevrouw B. meldt dat zij geen slotfactuur heeft ontvangen na haar verhuizing op 07/07/2019.

 • Beschrijving van de klacht Enkelvoudig in plaats van tweevoudig tarief

  De heer D. neemt contact op met zijn leverancier omdat de jaarafrekening hem hoog lijkt. Zijn leverancier meldt hem dat de meter technisch gezien enkelvoudig is, maar dat deze administratief tweevoudig wordt gefactureerd. De heer D. betwist dus de facturatie omdat het tweevoudige tarief voor hem niet interessant is, want hij verbruikt weinig tijdens de nacht en het weekend.

Pages