Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Afbetalingsplan

  Mevrouw K. zit in schuldbemiddeling. Het incassobedrijf dat in opdracht van het energiebedrijf werkt, eist van haar een bedrag van 900,19 euro. De leverancier weigert een afbetalingsplan over 60 maanden en stelt er één over 12 maanden voor.

  De schuldbemiddelaar die in naam van mevrouw optreedt, wijst dit van de hand.

 • Een klant ontvangt een afrekeningsfactuur waarbij hem een Vlaamse bijdrage Energiefonds van 770 euro per jaar wordt aangerekend. De klant betwist dit gezien dit het tarief is voor eindafnemers met een jaarlijks verbruik van 20 MWh tot 50 MWh en hij jaarlijks minder dan 20 MWh verbruikt.

  Hij vindt dat hij dus aan het tarief van categorie D – voor een verbruik van 10 MWh tot 20 MWh - aangerekend dient te worden.

 • Mevrouw N. geniet sinds oktober 2016 van het sociaal tarief. Bij controle van de facturatie stelt ze vast dat de energieleverancier haar inningskosten aanrekent voor de verstuurde aanmaningen. Mevrouw N., die op de hoogte is van de geldende reglementering hieromtrent, wijst de leverancier erop dat dit niet toegestaan is. De leverancier antwoordt echter telefonisch dat dit enkel het geval is voor klanten die in schuldbemiddeling zitten.

 • Mijnheer P. schrijft per vergissing naar zijn energieleverancier een bedrag over dat bestemd was voor een andere begunstigde. Hij neemt contact op met zijn energieleverancier om dit recht te zetten. De leverancier stort de betaling terug, maar niet op het rekeningnummer van de klant. Wanneer mijnheer P. hierover meer informatie vraagt, blijkt dat de leverancier alle tegoeden sinds 2011 teruggestort heeft op het verkeerde rekeningnummer. De leverancier beweert aanvankelijk dat het rekeningnummer doorgegeven werd door de klant, maar kan daar geen bewijs van voorleggen.

 • De heer N. betwist de stilzwijgende contractverlenging door zijn leverancier en geeft aan dat die niet het goedkoopste tarief heeft toegepast. Volgens de heer N. bedraagt het verschil tussen het toegepaste tarief en het beste tarief ongeveer 40 euro.

 • Beschrijving van de klacht Sociaal tarief bij verhuis

  De heer C. heeft recht op het sociaal tarief voor energie. Hij verhuist en wisselt korte tijd nadien van leverancier. Van de vorige leverancier ontvangt de heer C. een slotfactuur die zijn verbruik aan een commercieel tarief aanrekent. De oude leverancier heeft voor het nieuwe adres immers nooit een automatisch bericht ontvangen dat de heer C. gerechtigd zou zijn om het gunstigere sociaal tarief te krijgen.

 • De heer D. stuurt naar zijn energieleverancier een attest dat het recht op sociaal tarief staaft. Het attest staat op naam van zijn vader, die van een gehandicaptenuitkering geniet, terwijl de heer D. zelf het energieleveringscontract heeft afgesloten.

 • Een klant heeft al sinds 01/08/2012 een contract bij een leverancier. Hij merkt later op dat diezelfde leverancier een goedkoper tarief heeft en tekent hierop in. Dit tarief treedt in werking op 01/01/2016. De vaste vergoeding bij dit nieuwe tarief bedraagt 34,23 euro per jaar, tegenover 62,68 euro voordien.

 • Beschrijving van de klacht Prijzen en kortingen op factuur

  Bij het aanvragen van een contract heeft een klant bijkomende informatie gevraagd aan een energieleverancier over de tarieven die worden aangerekend en de kortingen die worden toegekend. De klant ging akkoord met de voorgestelde prijzen die hem ook per mail werden bevestigd.

  Bij het ontvangen van zijn slotafrekening stelt de klant echter vast dat andere tarieven worden toegepast en dat geen korting wordt toegekend. Aangezien hij geen gehoor krijgt bij de energieleverancier dient hij een klacht in bij de Ombudsdienst.

 • Beschrijving van de klacht Verjaring van verbruik zonder contract

  Een OCMW-kantoor betwist verbruikskosten die de distributienetbeheerder van hen vordert. Het gaat om verbruik dat niet gefactureerd werd door een energieleverancier.

Pages