Voorbeeld van een klacht

 • De heer P. telefoneert zijn distributienetbeheerder in verband met herhaaldelijk voorkomende storingen in de stroomvoorziening (knipperende lichten). Er wordt een dag en uur voor een interventie afgesproken. De heer P., die dicht bij zijn woning werkt, vraagt uitdrukkelijk om hem vóór de komst van de technicus op te bellen, zodat hij thuis de deur kan openmaken. Die dag ontvangt hij echter geen telefoon, maar blijkt de technicus vruchteloos te hebben aangebeld. Nadat een nieuwe afspraak werd gemaakt, dit keer met succes, rekent de distributienetbeheerder de heer P.

 • De klant heeft zonnepanelen. Hij merkt op zijn eindafrekening dat zijn factuur is opgesplitst in twee verbruiksperiodes, 01/05/2015-20/05/2015 en 20/05/2015-30/04/2016. Op 01/05/2015 werd hij klant bij zijn huidige leverancier en gaf toen meterstanden door. Op 20/05/2015 vond de jaarlijkse meteropname plaats.

 • Beschrijving van de klacht Verbrekingsvergoeding KMO

  Een professionele klant wordt door zijn vorige leverancier een verbrekingsvergoeding aangerekend voor het opzeggen van zijn contract. De leverancier rekent deze verbrekingsvergoeding aan omdat de klant meer dan 100 MWh aardgas per jaar verbruikt en hierdoor niet valt onder de definitie van een kmo.

  Voor huishoudelijke afnemers en kmo’s is de verbrekingsvergoeding immers afgeschaft zoals bepaald in artikel 15/5bis §11/3 van de gaswet:

 • Een onderneming vecht de boete aan die door leverancier A wordt gevorderd na de ondertekening van een ander contract bij leverancier B. In 2013  tekent de onderneming een indicatieve offerte voor de levering van hoogspanning bij leverancier A voor een periode van 1 januari 2016 tot 31 december 2017. Maar in 2015 tekent zij een contract bij leverancier B voor dezelfde periode. Leverancier A eist een boete van 33.672,13 euro (30.000,00 euro + 3.672,13 euro kosten).

 • Beschrijving van de klacht Prosumententarief

  De klant betrekt een woning waar de vorige eigenaar zonnepanelen op het dak had liggen. Op zijn eindafrekening merkt de nieuwe bewoner op dat het prosumententarief nog steeds wordt aangerekend, hoewel hij geen zonnepanelen heeft.

  De klant contacteert de netbeheerder. Die stelt vast dat er een fout in zijn data zit en stuurt een correctie naar de leverancier. De klant krijgt een nieuwe, gecorrigeerde factuur.

 • Beschrijving van de klacht Afbetalingsplan

  Mevrouw L. wenst een afbetalingsplan van 10 euro te krijgen voor een bedrag van 574,23 euro.

  De leverancier gaat ermee akkoord een betalingsregeling toe te kennen, maar is niet bereid een maandbedrag van 10 euro te aanvaarden.

 • Beschrijving van de klacht Ongewenste verandering van leverancier

  Bij een verhuis besluit de klant om ook op zijn nieuw adres een contract aan te gaan bij de energie-­leverancier van zijn vorige woning, leverancier Y.

  De leverancier van de vorige bewoner, leverancier X, stuurt echter ongevraagd aanbiedingen op aan de klant en neemt zelfs ongevraagd de levering van elektriciteit over.

  De klant meldt deze onterechte overname aan zijn leverancier, maar deze kan niets doen omdat leverancier X weigert om mee te werken en de energielevering verder blijft voorzien.

 • Beschrijving van de klacht Verbrekingsvergoeding KMO

  Bij de overstap naar een andere leverancier wordt aan een kmo een verbrekingsvergoeding van 2.401,10  euro aangerekend. De klant betwist deze aanrekening omdat huishoudelijke afnemers en kmo’s kosteloos van leverancier kunnen veranderen mits er een opzegtermijn van 1 maand in acht wordt genomen.

 • Beschrijving van de klacht Budgetmeter defect in het Vlaams Gewest

  Mevrouw O. is sinds 2006 aangesloten op een budgetmeter voor elektriciteit. Pas in de loop van 2016 stelt de distributienetbeheerder vast dat de budgetmeter defect is. Blijkbaar was het al die tijd mogelijk te verbruiken zonder oplading. De klant had in de loop der jaren de budgetmeter wel opgeladen maar dit was absoluut niet voldoende om het verbruik te dekken.

 • Een professionele klant is van leverancier veranderd. Aangezien dit niet op de einddatum van zijn energiecontract is gebeurd, rekent zijn vorige leverancier hem een schadevergoeding aan conform de algemene voorwaarden van het contract.

Pages