Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Dienstenovereenkomst

  Een klant heeft een onderhoudscontract voor zijn verwarmingsinstallatie afgesloten bij zijn energieleverancier waarbij hij meteen contact kan opnemen indien er zich een defect voordoet aan de verwarming, de elektriciteit of het sanitair.

 • Beschrijving van de klacht Misleidende verkooppraktijken

  De heer M. werd opgebeld door een verkoopspartner van een energieleverancier. Telefonisch wordt afgesproken dat er per e-mail meer informatie zal verstuurd worden zodat de heer M. de prijzen rustig kan vergelijken.

  Als de heer M. de e-mail ontvangt, contacteert hij de verkoopspartner met de melding dat hij in de e-mail geen vergelijking van energieprijzen kan terugvinden.

  De verkoopspartner deelt hem mee dat hij in de e-mail op de ‘bevestigingsknop’ dient te klikken en dat hij dan een vergelijking kan maken van de tarieven van de verschillende leveranciers.

 • Beschrijving van de klacht Rechtzetting metergegevens

  In 2013 ontvangt de heer J. facturen voor zijn bvba voor reeds gefactureerde en betaalde periodes gaande van 2007 tot 2012, dit voor een bedrag van meer dan 30.000 euro.

 • Beschrijving van de klacht Opname metergegevens

  Op 27/05/2011 werd het gebouw van mevrouw en de heer K. getroffen door een brand. Het energiebedrijf is het leveringspunt echter blijven factureren, aangezien het niet mogelijk was de meter af te sluiten. Het contract werd uiteindelijk pas in oktober 2014 beëindigd omwille van een door de distributienetbeheerder (DNB) gecommuniceerde verhuis.

 • Beschrijving van de klacht Meteropname via overnamedocument

  Een advocatenkantoor dient een klacht in naar aanleiding van een aanrekening van 2.485,56 euro die hun cliënte, mevrouw R. voor haar eigendom ontving.

  Het pand was verhuurd aan een bedrijf dat failliet ging in september 2012. De curator bezorgde de sleutels terug aan de eigenares eind november 2012. Er werden overnameformulieren opgesteld en ondertekend door beide partijen.

 • Beschrijving van de klacht Rechtzetting metergegevens

  De heer J., een inwoner uit een taalgrensgemeente, ontvangt een jaarafrekening van 2.752 euro waarbij op drie maanden tijd een verbruik wordt aangerekend van 10.964 kWh.

 • Beschrijving van de klacht Betwisting meterstanden

  Mevrouw B. betwist reeds sinds 2009 haar aangerekende verbruik. Dit verbruik werd in het verleden reeds aangepast wegens een defecte meter.

 • Beschrijving van de klacht Vaste vergoeding

  Een klant neemt contact op met zijn leverancier en vraagt voor een woning die hij verhuurt een tijdelijk contract in afwachting van een nieuwe huurder. 

  Als de woning terug verhuurd is ontvangt hij van zijn leverancier een slotafrekening voor de periode van 01/07/2015 tot 07/08/2015. De klant merkt hierop op dat er hem een vaste vergoeding wordt aangerekend voor de periode vanaf 01/09/2015 ten bedrage van 57,93 euro. 

 • Beschrijving van de klacht Heraansluiting

  Mevrouw L. betwist de kosten die haar werden aangerekend voor de afsluiting en heraansluiting van de meter, aangezien de energieleverancier haar de te volgen stappen bij de verhuizing van een huurder niet had meegedeeld. 

 • Beschrijving van de klacht Leegstand

  De heer L. betwist de factuur van één van zijn gebouwen dat leegstaat sinds 2011. Naar eigen zeggen heeft hij de meterstanden doorgegeven, maar de distributienetbeheerder (DNB) zou enkel schattingen hebben geregistreerd.

Pages