Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Vervanging van defecte budgetmeter

  Wegens een hoog openstaand saldo en wanbetalingen bij de distributienetbeheerder wordt een LAC-zitting (lokale adviescommissie) voor mijnheer V. gehouden met het oog op afsluiting van de meter. De distributienetbeheerder legt hiervoor een verantwoordingsnota voor met een openstaand saldo van 4842,79 euro. De zitting wordt echter zonder beslissing afgesloten omdat het OCMW verder onderzoek wil verrichten.

 • Beschrijving van de klacht Meteropname bij zonnepanelen

  De heer R. dient klacht in tegen zijn energieleverancier omdat zijn energieverbruik na aanschaf van zonnepanelen steeg, zelfs verdubbelde, in plaats van te dalen.

 • Mevrouw C. ontvangt een factuur na een metervervanging (de oude meter schakelde niet meer over naar nachttarief). De meterstanden zijn correct volgens haar, maar het gefactureerde verbruik niet.

 • Beschrijving van de klacht Meteropname via huurcontract

  Mevrouw L. laat via aangetekend schrijven aan haar leverancier weten dat haar appartement wordt verhuurd sinds 1/05/2015. Op 23/01/2016 krijgt mevrouw een factuur op haar naam van haar leverancier waarin het verbruik voor de periode 5/01/2015 – 1/12/2015 wordt aangerekend. Door deze factuur wordt ze aangerekend aan de volgende meterstanden: elektriciteit 42.493 – 43.535 (1.042 kWh) en aardgas 11.606 – 11.714 (1.065 kWh).

 • Beschrijving van de klacht Rechtzetting verbruik

  Mevrouw T. betrekt op 15/01/2009 een huurwoning samen met haar toenmalige partner. Ze gaat een contract aan bij haar leverancier met de volgende beginmeterstanden: enkelvoudig 49.423 en exclusief nacht 58.262. Nadat de toenmalige partner verhuist, komt mevrouw in financiële problemen terecht waardoor ze gedropt wordt door haar leverancier en bij de sociale leverancier (de netbeheerder) terechtkomt. Mevrouw T. geeft aan nooit meterstanden aan de netbeheerder te hebben bezorgd. Op 22/01/2015 verhuist mevrouw T.

 • Een hulpverlener dient een klacht in namens een jonge cliënt die met een hoge energiefactuur wordt geconfronteerd. Hij wijst de energieleverancier erop dat de cliënt het energieleveringscontract heeft afgesloten op een moment dat deze nog minder­jarig was (zij het slechts een maand voor diens meerderjarigheid), wat volgens hem niet kan.

 • Beschrijving van de klacht Verlenging energiecontract

  Een klant heeft via een groepsaankoop bij een leverancier een contract getekend. Na het eerste contractjaar stelt hij op zijn afrekening vast dat zijn tarieven met 25% gestegen zijn. Hij gaat niet akkoord met deze prijsstijging en vindt het niet kunnen dat leveranciers klanten lokken met goedkope tarieven, om het volgende jaar veel duurdere prijzen aan te rekenen.

 • Beschrijving van de klacht Precontractuele informatie vaste vergoeding

  Bij het aangaan van zijn contract wordt aan een klant beloofd dat de leverancier geen vaste vergoedingen aan hem zou aanrekenen.

  Op zijn afrekeningsfactuur stelt de klant vast dat de leverancier zich niet aan zijn belofte heeft gehouden.

 • Beschrijving van de klacht Goedkoopste tarief

  Een klant belt naar haar leverancier voor meer informatie betreffende haar contract. De leverancier bevestigt tijdens het gesprek dat ze reeds de meest voordelige formule heeft.

  Bij het ontvangen van haar jaarafrekening stelt ze vast dat de aangerekende tarieven niet de meest voordelige zijn die de leverancier aanbiedt. De klant neemt opnieuw contact op met de leverancier. Deze deelt mee dat ze haar contracttype kunnen wijzigen, maar dat dit niet retroactief kan.

 • Beschrijving van de klacht Precontractuele korting

  Een klant heeft via een prijsvergelijkingswebsite een contract getekend bij een energieleverancier. Bij de ondertekening van dit contract was er een promotie lopende van 20% korting voor elektriciteit en 10% korting voor aardgas.

Pages