Meteropname

De heer V. is klant voor de energievoorziening van een caravan op een stuk grond. De caravan is reeds sinds 2013 onbewoond. In 2016 krijgt de klant twee zeer hoge afrekeningen voor in totaal 19.924,05 euro waarbij een verbruik van 85.860 kWh wordt aangerekend.

Een verlies aan de binneninstallatie lijkt uitgesloten aangezien er op het moment van de controle ervan geen verbruik wordt geregistreerd op de meter. Contacten met leverancier en netbeheerder leveren geen rechtzettingen op. De netbeheerder stelt een ijking van de meter voor.

Interventie van de ombudsman: 

Naar aanleiding van de klacht is de netbeheerder de verbruiken nagegaan. De meterstanden werden steeds geschat van 2013 tot 2015. De jaarlijkse meteropname van 2016 bracht een hoog verbruik aan het licht. Hierop heeft de netbeheerder de geschatte meterstand van 2015 aangepast in functie van de opname van 2016.

De netbeheerder heeft bij de behandeling van de klacht beslist om een nieuwe meteropname in te plannen ter controle van de jaaropname.

Uit deze controle bleek dat de meterstand verkeerd werd opgenomen. Deze meter bestaat uit 7 telwerken waarvan het laatste telwerk het cijfer na de komma weergeeft. Doordat een rode kader rond dit cijfer reeds vervaagd was, heeft de meteropnemer de meterstand oorspronkelijk genoteerd als zijnde 100.715 kWh. In werkelijkheid was de meterstand 10.071,5 kWh.

De meterstanden en de verbruiken werden dan ook gecorrigeerd en de leverancier paste de afreke­ningen aan waardoor het factuurbedrag daalde met 19.936,82 euro en er slechts een verbruik van 1.215 kWh werd aangerekend.