Meterverandering en rechtzetting metergegevens met onduidelijke factuur

Mevrouw C. ontvangt een factuur na een metervervanging (de oude meter schakelde niet meer over naar nachttarief). De meterstanden zijn correct volgens haar, maar het gefactureerde verbruik niet.

Interventie van de ombudsman: 

De distributienetbeheerder deelde mee dat het ontvangsttoestel van de meter inderdaad defect was. De meter schakelde niet over naar het nachttarief, maar het totaalverbruik was wel juist geregistreerd. Hierna volgde een herverdeling van het verbruik, maar de periode 16/06/2017 – 08/08/2017 werd niet correct rechtgezet. Het totaalverbruik werd immers ook herberekend, wat niet conform de regels van het Technisch Reglement is. De distributienetbeheerder corrigeerde dit door het geregistreerde totaalverbruik te herverdelen over het dag- en nachttelwerk volgens de verdeelsleutel van het verbruik op de nieuwe meter, namelijk 42% op dag en 58% op nacht. Deze aanpassing werd doorgestuurd naar de leverancier en die paste de facturatie aan. Mevrouw C. liet de Ombudsdienst weten dat alles was rechtgezet.