Meteropname

De heer A. gaat niet akkoord met de energiefactuur van om en bij de 2.500 euro die hij ontving van zijn leverancier.

Interventie van de ombudsman: 

De leverancier geeft aan dat de meterstanden van 13/03/2015 werden geschat waarna de heer A. een factuur van -17,56 euro ontving voor de periode 13/02/2014 – 13/03/2015. Na ontvangst van de meterstanden van 25/01/2016 van de heer A. werd de meterstand van 13/03/2015 door de netbeheerder herschat waardoor de leverancier een nieuwe factuur van 2.513,61 euro opmaakte. Voor de periode 13/03/2015 – 25/01/2016 werd een factuur ten bedrage van 2.140,75 euro opgemaakt.

De Ombudsdienst vroeg het standpunt van de netbeheerder en deze bevestigde dat het elektriciteitsverbruik enorm was gestegen vanaf 13/02/2014 maar kon hier geen verklaring voor geven. Vermoedelijk werd een foutieve meterstand op het meterkaartje van 25/01/2016 genoteerd. Op vraag van de netbeheerder vroeg de Ombudsdienst aan de heer A. om een foto van de huidige meterstanden te bezorgen. Deze foto werd na ontvangst aan de netbeheerder bezorgd waarna deze de meterstand van 25/01/2016 heeft aangepast van 54470 kWh naar 24470 kWh. Er werden twee nieuwe facturen opgemaakt ten bedrage van 6,21 euro (13/02/2014 – 13/03/2015) en 24,32 euro (13/03/2015 – 25/01/2016) door de leverancier.