Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Meteropname

  De heer A. gaat niet akkoord met de energiefactuur van om en bij de 2.500 euro die hij ontving van zijn leverancier.

 • Beschrijving van de klacht Dienstencontract elektrische toestellen

  Een klant heeft een dienstencontract afgesloten bij zijn energieleverancier om elektrische toestellen te herstellen of te vervangen indien deze defect zijn. Bij een defect aan zijn wasmachine doet hij dan ook beroep op zijn energieleverancier.

  De geraamde kost voor de reparatie was volgens de leverancier echter te hoog. Daarom bood de leverancier hem een nieuw toestel aan ter waarde van 600 euro.

 • Beschrijving van de klacht Toestemming dienstencontract

  Bij het nazien van zijn bankrekening stelt een klant vast dat er jaarlijks 83,40 euro van zijn rekening wordt gehaald via domiciliëringsopdracht voor een zogenaamde dienst “Comfort”.

  De klant is echter al ruime tijd geen klant meer bij de leverancier die deze dienst aanrekent en is van mening dat hij nooit een contract voor deze dienst heeft aangegaan.

 • Een hulpverlener dient een klacht in namens een jonge cliënt die met een hoge energiefactuur wordt geconfronteerd. Hij wijst de energieleverancier erop dat de cliënt het energieleveringscontract heeft afgesloten op een moment dat deze nog minder­jarig was (zij het slechts een maand voor diens meerderjarigheid), wat volgens hem niet kan.

 • Beschrijving van de klacht Verlenging energiecontract

  Een klant heeft via een groepsaankoop bij een leverancier een contract getekend. Na het eerste contractjaar stelt hij op zijn afrekening vast dat zijn tarieven met 25% gestegen zijn. Hij gaat niet akkoord met deze prijsstijging en vindt het niet kunnen dat leveranciers klanten lokken met goedkope tarieven, om het volgende jaar veel duurdere prijzen aan te rekenen.

 • Beschrijving van de klacht Precontractuele informatie vaste vergoeding

  Bij het aangaan van zijn contract wordt aan een klant beloofd dat de leverancier geen vaste vergoedingen aan hem zou aanrekenen.

  Op zijn afrekeningsfactuur stelt de klant vast dat de leverancier zich niet aan zijn belofte heeft gehouden.

 • Beschrijving van de klacht Goedkoopste tarief

  Een klant belt naar haar leverancier voor meer informatie betreffende haar contract. De leverancier bevestigt tijdens het gesprek dat ze reeds de meest voordelige formule heeft.

  Bij het ontvangen van haar jaarafrekening stelt ze vast dat de aangerekende tarieven niet de meest voordelige zijn die de leverancier aanbiedt. De klant neemt opnieuw contact op met de leverancier. Deze deelt mee dat ze haar contracttype kunnen wijzigen, maar dat dit niet retroactief kan.

 • Beschrijving van de klacht Precontractuele korting

  Een klant heeft via een prijsvergelijkingswebsite een contract getekend bij een energieleverancier. Bij de ondertekening van dit contract was er een promotie lopende van 20% korting voor elektriciteit en 10% korting voor aardgas.

 • Beschrijving van de klacht Meteropname

  De heer V. is klant voor de energievoorziening van een caravan op een stuk grond. De caravan is reeds sinds 2013 onbewoond. In 2016 krijgt de klant twee zeer hoge afrekeningen voor in totaal 19.924,05 euro waarbij een verbruik van 85.860 kWh wordt aangerekend.

  Een verlies aan de binneninstallatie lijkt uitgesloten aangezien er op het moment van de controle ervan geen verbruik wordt geregistreerd op de meter. Contacten met leverancier en netbeheerder leveren geen rechtzettingen op. De netbeheerder stelt een ijking van de meter voor.

 • Beschrijving van de klacht Contractuele voorwaarden korting

  Op de eindafrekening stelt de klant vast dat de korting van 100 euro die hij kreeg bij de intekening van het contract niet werd toegekend.

  De leverancier deelt hem mee dat de voorwaarden van de korting bepalen dat alle facturen voor de vervaldag moeten worden betaald. Aangezien de eerste tussentijdse factuur van de klant laattijdig betaald werd, werd de korting niet toegekend.

  De klant is echter van mening dat hij de eerste tussentijdse factuur nooit heeft ontvangen.

Pages