Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Facturering na de datum van verhuizing

  De heer P. betwist een afrekeningsfactuur van 21/04/2018 voor een bedrag van 72,44 euro voor een verbruiksperiode van 07/07/2017 tot 12/04/2018. De afrekening van de heer P. werd op 12/04/2018 gemaakt op basis van meterstand
  8.844, terwijl hij de overname had bevestigd op 22/12/2017 met meterstand 8.351.

 • Mevrouw H. verhuist in november 2018 naar haar woning en sluit een contract af bij leverancier X. In januari 2019 ontvangt mevr. H. een factuur van leverancier Y, hoewel ze nooit een contract bij deze leverancier heeft afgesloten. Mevrouw H. wil dus dat de betaalde factuur wordt terugbetaald en dat ze kan verdergaan met de leverancier die ze oorspronkelijk heeft gekozen.

 • Beschrijving van de klacht Rechtzetting na meterverandering

  Mevrouw B. dient klacht in tegen haar leverancier en distributienetbeheerder wegens hoge facturatie van beide bedrijven voor de periode 15/06/2015 – 22/06/2017. Aangezien ze de hoge factuur van de leverancier niet onmiddellijk
  kan betalen, wordt ze gedropt en komt ze bij de sociale leverancier terecht. Ook hier kan niet direct worden betaald waardoor er een budgetmeter wordt geplaatst.

 • Beschrijving van de klacht Uitgestelde verandering van leverancier

  De heer S. zegt dat hij in mei naar een andere leverancier is overgestapt en zijn contract heeft geactiveerd. Toch blijft hij facturen krijgen van zijn oude leverancier.

 • Beschrijving van de klacht Rechtzetting na een meterverwisseling

  De heer E. tekent bezwaar aan tegen de aanrekening van het energieverbruik in periodes vóór 19/10/2015.

 • Beschrijving van de klacht Sociaal tarief bij leegstand

  Mevrouw G., een dame van 92 jaar, verhuist in 2017 naar een serviceflat. Haar woning staat van dan af leeg tot het in de loop van 2018 wordt verkocht. Bij de afrekening van het energieverbruik wordt die zoals gewoonlijk aan sociaal tarief berekend. Later stuurt de leverancier echter een correctiefactuur, omdat zij vanaf 1 januari 2018 het recht op sociaal tarief zou verloren hebben.

  Haar zoon dient klacht in.

 • Een klant verandert van leverancier en ontvangt een slotfactuur van zijn vorige leverancier. Na enkele maanden krijgt hij van diezelfde leverancier het bericht dat er een correctiefactuur opgemaakt zal worden. De leverancier heeft van de netbeheerder namelijk een bericht gekregen dat de klant een installatie van zonnepanelen zou hebben van 10 kVA in plaats van 5 kVA. De leverancier stuurt hem vervolgens een correctiefactuur van 449,35 euro.

 • De heer B. betwist de plaatsing van een vermogensbegrenzer en geeft aan dat hij nooit op de hoogte is gebracht van de invoering van die procedure.

 • Beschrijving van de klacht Onterechte aanrekening prosumententarief

  Een klant merkt op zijn afrekening dat hij een prosumententarief betaalt terwijl hij geen zonnepanelen heeft. De vorige eigenaar van het huis bezat ook het pand ernaast. Daar zijn wel zonnepanelen aanwezig, en die waren verbonden met beide huizen. Bij de aankoop van het huis werden de zonnepanelen ontkoppeld van het huis van de klant.

  De leverancier van de klant verwijst hem door naar de netbeheerder. Omdat de klager vindt dat een oplossing te lang uitblijft dient hij klacht in bij de Ombudsdienst.

 • Een klant ontvangt van zijn leverancier een afrekeningsfactuur waarbij hij meer dan 200 euro moet bijbetalen. Gezien hij zonnepanelen heeft, is hij verbaasd over dit bij te betalen bedrag. De eindmeterstand op 16/10/2016 op zijn afrekening is namelijk lager dan zijn beginmeterstand op 29/10/2015. Hij heeft dus meer elektriciteit opgewekt dan hij verbruikt heeft.

Pages