Sociaal tarief bij leegstand

Mevrouw G., een dame van 92 jaar, verhuist in 2017 naar een serviceflat. Haar woning staat van dan af leeg tot het in de loop van 2018 wordt verkocht. Bij de afrekening van het energieverbruik wordt die zoals gewoonlijk aan sociaal tarief berekend. Later stuurt de leverancier echter een correctiefactuur, omdat zij vanaf 1 januari 2018 het recht op sociaal tarief zou verloren hebben.

Haar zoon dient klacht in.

Interventie van de ombudsman: 

Men kan enkel van het sociaal tarief genieten voor het verbruik op de eigen woonplaats. Door de administratieve organisatie van het sociaal tarief wordt het sociaal tarief nog toegekend tot de laatste dag van het kalenderjaar waarin men
nog enige tijd recht had: in dit geval tot einde 2017, het jaar van de verhuis van mevrouw G.

Voor 2018 geldt het sociaal tarief alleszins niet meer voor het betrokken adres, maar is de leverancier wel bereid tot een uitzonderlijke aanpassing van de facturatie. Deze wordt herzien in die zin dat vanaf 1 januari 2018 tot de datum
van de verkoop van het huis een nulverbruik wordt verondersteld, zodat mevrouw G. voor die periode enkel nog een aantal geringe vaste bedragen verschuldigd is.