Gewestelijke procedure voor de plaatsing van een vermogensbegrenzer

De heer B. betwist de plaatsing van een vermogensbegrenzer en geeft aan dat hij nooit op de hoogte is gebracht van de invoering van die procedure.

Interventie van de ombudsman: 

De energieleverancier beweerde dat hij in overeenstemming met de Brusselse energiewetgeving had gehandeld en dat de heer B. meerdere aanmaningen ontvangen had. Er was een brief verstuurd naar de klager. De procedure voor de plaatsing van de vermogensbegrenzer was op 27/05/2016 verzonden naar aanleiding van het nieuwe onbetaalde saldo. De Ombudsdienst heeft de verschillende aanmaningen en ingebrekestellingen onderzocht en heeft contact opgenomen met de energieleverancier. De aanmaningen en ingebrekestellingen hadden niet met dezelfde facturen te maken. Bij de aanmaning van 27/05/2016 ging het om een factuur waarvoor nooit een ingebrekestelling was gedaan.

De wetgeving stelt: “In geval van niet-betaling binnen de 7 dagen die volgen op de verzending van een ingebrekestelling, kan de leverancier aan de distributienetbeheerder vragen om een vermogensbegrenzer te plaatsen.”

De aanvraag om plaatsing van een vermogensbegrenzer strookte bijgevolg niet met de geldende wetgeving en de Ombudsdienst heeft daarop gewezen. De energieleverancier heeft de volledige aanmaningskosten, in totaal 55 euro, terugbetaald.