Facturatie op naam van een nalatenschap

Mevrouw W. betwist een factuur van 74,17 euro van de oude leverancier van haar onlangs overleden moeder. Mevrouw W. baseert zich op het feit dat er geen contract ondertekend is en dat ze de nalatenschap van haar moeder heeft geweigerd.

Interventie van de ombudsman: 

Nadat er aan de leverancier een kopie van de akte betreffende de verwerping van de nalatenschap werd bezorgd, werd het openstaande bedrag kwijtgescholden.