Ombudsdienst voor Energie stelt de wettigheid van het nieuwe consumentenakkoord met de energieleveranciers in vraag

Publication date: 
28/06/2017 - 15:30

P E R S B E R I C H T

Ombudsdienst voor Energie stelt de wettigheid van het nieuwe consumentenakkoord met de energieleveranciers in vraag.

De federale Ombudsdienst voor Energie stelt vast dat met een belangrijk deel van haar beleidsadviezen http://www.ombudsmanenergie.be/nl/publicaties/advies-16009-over-het-consumentenakkoord geen rekening is gehouden in het nieuwe akkoord dat vanaf 2018 zal in werking treden. De Ombudsdienst vreest dan ook dat de toepassing van het akkoord door de leveranciers, het aantal klachten verder zal doen stijgen.

 

De Ombudsdienst stelt zich vooral vragen over de “wettigheid” van een aantal praktijken die via dit consumentenakkoord worden mogelijk gemaakt, zoals:

  • - het aanrekenen van een verbrekingsvergoeding via een vaste vergoeding of abonnementskost voor een volledig jaar ook al is men maar 1 maand klant tijdens het eerste leveringsjaar met de mogelijkheid de vaste vergoeding vanaf het tweede jaar te laten dalen of pro rata temporis aan te rekenen; De elektriciteits- en aardgaswet stelt evenwel dat “geen enkele vergoeding mag worden aangerekend wanneer een huishoudelijke afnemer of KMO gebruikt maakt van het recht om zijn energiecontract te beëindigen”.
  • -  het beperken van de wettelijke opdracht van de Ombudsdienst die enkel nog bevoegd zou zijn voor geschillen over elektriciteit en aardgas en niet voor de bijkomende producten en diensten die steeds meer aangeboden worden door energieleveranciers (zoals petroleumproducten, brandhout, pellets en tal van energiediensten zoals installatie en onderhoud van verwarmingstoestellen, zonnepanelen, batterijen, digitale energiebesparingstools). De elektriciteits- en aardgaswet stelt evenwel dat de Ombudsdienst voor energie belast is met “… het onderzoeken van alle vragen en klachten van eindafnemers die betrekking hebben op de activiteiten van energiebedrijven en op het functioneren van de energiemarkt …”.

 

De Ombudsdienst  zal de marktpraktijken van de energieleveranciers verder blijven onderzoeken tijdens de alternatieve geschillenregeling en deze praktijken vooral testen op hun wettelijkheid overeenkomstig de elektriciteits- en gaswet en de wetgeving inzake marktpraktijken en consumentenbescherming.   

 

De Ombudsdienst betreurt het ook dat een aantal voorstellen van de Ombudsdienst om de (kwetsbare) consumenten te beschermen, niet of onvolledig in het nieuwe consumentenakkoord zijn opgenomen, zoals:

  • het verlengen van energiecontracten tegen het goedkoopste actieve product;
  • De aanrekening van voorschotfacturen. De Ombudsdienst pleit er onder meer voor om tijdens de kalendermaand van de afrekenings- of slotfactuur geen voorschotfacturen meer toe te sturen zodat  gezinnen tijdens eenzelfde maand niet geconfronteerd worden met meerdere energiefacturen;
  • de termijn voor het aanrekenen van (rechtzettingen van) energieverbruik te beperken tot 12 maanden vanaf de ontvangst van de (rechtgezette) meteropname door de energieleverancier;
  • volgende maatregelen bij betalingsproblemen: afbetalingsplannen zonder interesten of kosten, beperking van de invorderingskosten van alle onbetaalde facturen tot maximaal 55 euro,  een waarborgregeling van maximum 2 maanden voorschot die automatisch terug te betalen is na een periode van 12 maanden zonder wanbetaling, vermelden van openstaande saldi op de afrekeningsfactuur en de energieleverancier als het bevoorrechte aanspreekpunt wanneer de schulden worden overgedragen aan een derde (buitenlandse) schuldinvorderaar;
  • éénvormige en leesbare energiefacturen en –contracten zodat de consument nog beter de afgesproken en aangerekende prijzen, tarieven en kortingen kan beoordelen en vergelijken.

De Ombudsdienst voor energie bewaakt via alternatieve geschillenregeling de evenwichten tussen de (kwetsbare) consumenten en de energieleveranciers en vraagt zich dan ook af voor wie dit consumentenakkoord herschreven is: voor de consumenten of voor de energieleveranciers ?

 

Voor meer informatie,

Eric HOUTMAN

Nederlandstalige ombudsman Energie

Eric.houtman@ombudsmanenergie.be

Tel. 02/211.10.61