Persbericht: Collectieve rechtsvordering tegen vaste vergoedingen die energieleveranciers blijven aanrekenen wanneer het energiecontract vervroegd wordt beëindigd

Publication date: 
26/09/2018 - 09:15
Collectieve rechtsvordering tegen vaste vergoedingen die energieleveranciers blijven aanrekenen wanneer het energiecontract vervroegd wordt beëindigd

P E R S B E R I C H T

Collectieve rechtsvordering tegen vaste vergoedingen die energieleveranciers blijven aanrekenen wanneer het energiecontract vervroegd wordt beëindigd.

De Consumentenombudsdienst heeft op initiatief van de Ombudsdienst voor Energie een collectieve rechtsvordering tegen energieleveranciers ESSENT, LUMINUS, OCTA+, MEGA, ENERGY PEOPLE en ZENO ingesteld met het oog op een collectieve schikking. De Ombudsdienst betwist het wettelijk karakter van de vaste vergoedingen die deze energieleveranciers voor een volledig leveringsjaar aanrekenen wanneer de klant vervroegd zijn energiecontract beëindigt.

 

De Consumentenombudsdienst heeft de betrokken energieleveranciers reeds in gebreke gesteld voor een marktpraktijk die volgens de federale Ombudsdienst voor energie indruist tegen de elektriciteits- en gaswet.

Omdat deze leveranciers niet reageren of geen afstand wensen te doen van deze marktpraktijk is er op 3 augustus ’18 een verzoekschrift bij de Rechtbank van Koophandel te Brussel ingediend met het oog op een collectieve schikking voor de gedupeerde klanten.

Die energieleveranciers rekenen immers voor sommige energiecontracten vaste vergoedingen van 60 euro en meer per energiedrager (elektriciteit of aardgas) aan voor een volledig (eerste) leveranciersjaar, ook wanneer de eindafnemer zijn energiecontract vervroegd beëindigt. Dit betekent dat klanten soms meer dan 100 euro moeten betalen wanneer zij veranderen van leverancier.

Dit is volgens de Ombudsdienst in strijd met de elektriciteits- en aardgaswet die stelt dat “geen enkele vergoeding mag worden aangerekend wanneer een huishoudelijke afnemer of KMO gebruikt maakt van het recht om zijn energiecontract te beëindigen”.

De Ombudsdienst voor energie heeft hierover al meer dan 300 klachten ontvangen en meer dan 100 aanbevelingen verstuurd die doorgaans niet werden gevolgd door de energieleveranciers.

Ondertussen voorziet het  consumentenakkoord dat de meeste energieleveranciers samen met de bevoegde Minister van Consumentenzaken, de heer Kris PEETERS hebben ondertekend, dat uiterlijk op 1 september 2018 het aanrekenen van een vaste vergoeding of abonnementskost voor een volledig jaar tijdens het eerste leveringsjaar mogelijk is met enkel het engagement van de leveranciers om de vaste vergoeding pas vanaf het tweede jaar te laten dalen of pro rata temporis aan te rekenen.

De Ombudsdienst blijft zich evenwel vragen stellen over de “wettigheid” van deze marktpraktijk. 

Daarom heeft de Consumentenombudsdienst op vraag van de Ombudsdienst voor energie een collectieve rechtsvordering of rechtsvordering tot collectief herstel bij de Rechtbank van Koophandel te Brussel ingediend.

De Consumentenombudsdienst kan volgens het Wetboek Economisch Recht optreden als een groepsvertegenwoordiger van consumenten tegen een mogelijke inbreuk op de elektriciteits- en gaswet wanneer die collectieve rechtsvordering doelmatiger is dan een individuele rechtsvordering van een enkele consument.

Maar dergelijke rechtsvordering kan door de Consumentendienst alleen worden ingesteld met het oog op een collectieve schikking, hetgeen dus niet noodzakelijk tot een uitspraak ten gronde of een financiële compensatie voor de betrokken consumenten zal leiden.

Dergelijke procedure ten gronde bij de Rechtbank van Koophandel kan enkel door een (consumenten)organisatie die daartoe erkend is, worden ingesteld. De benadeelde consumenten moeten dus hopen op een erkende (consumenten)organisatie die desnoods een procedure ten gronde wil opstarten.

Het is de eerste maal dat de Consumentenombudsdienst dergelijke collectieve rechtsvordering met het oog op een collectieve schikking lanceert.

De Ombudsdienst voor Energie hoopt op die manier de geviseerde marktpraktijk zoals die reeds  voorzien is in het consumentenakkoord een halt toe te roepen. Die praktijk betekent immers opnieuw een financiële drempel voor eindafnemers die voor het einde van hun energiecontract van leverancier willen veranderen. Het aantal betrokken consumenten wordt voorzichtig geraamd op meer dan 40.000 met een totale financiële compensatie van meer dan 1.000.000 euro per jaar.

Voor verdere toelichting en informatie, zie de veel gestelde vragen via https://www.ombudsmanenergie.be/nl/faq/collectieve-rechtsvordering-vaste-vergoedingen-versus-verbrekingsvergoedingen