Aanbeveling aanrekening verbruik op naam van bewoner/eigenaar

Publication date: 
31/12/2014 - 13:45
Niet gevolg door het energiebedrijf

VERHUIS

Aanbeveling aanrekening verbruik op naam van bewoner/eigenaar

Situatie

De klant verhuurde een pand. De huurster gaf officieel haar opzeg van de huurovereenkomst op 01/09/2010 waardoor de officiële
opzegtermijn van 3 maanden eindigde op 30/11/2010.
De huurster heeft haar contract met ENI echter eenzijdig beëindigd vanaf 01/10/2010. De eigenaar heeft haar eindmeterstanden nooit voor
akkoord ondertekend.
ENI heeft het contract overgezet op een contract gericht aan de bewoner/eigenaar van het pand vanaf 01/10/2010. Dit contract werd pas
stopgezet door ENI op 01/01/2011 nadat EANDIS ter plaatse een regularisatie uitvoerde waardoor de nieuwe huurders een leveringscontract
op hun naam aangingen.
In tussentijd heeft de eigenaar in december 2010 telefonisch aan ENI bevestigd dat hij eigenaar van het pand is. Hierop heeft ENI eenzijdig
de naam van het contract aangepast van bewoner/eigenaar naar de naam van de eigenaar en rekent ENI het verbruik van 01/10/2010 tot
01/01/2011 aan hoewel de eigenaar de data noch de meterstanden heeft bevestigd.

Situatie 

Mevrouw D. huurt sinds 16 maart 2013 een appartement. Leverancier ELECTRABEL heeft haar per vergissing 2 klantennummers voor hetzelfde
adres gestuurd. Zij stuurde ELECTRABEL, maar die zijn onbeantwoord gebleven.
Mevrouw D. moest herinneringskosten betalen aan leverancier ENI en ontving een ingebrekestelling van een incassobureau. Mevrouw dacht
nochtans dat haar leverancier ELECTRABEL was. De brieven van ENI waren niet op naam, maar bestemd voor de bewoner/eigenaar van het
appartement. Ze heeft ze dus teruggestuurd naar de afzender.
ELECTRABEL bevestigt dat ze een fout heeft gemaakt door Mevrouw D. op een ander leveringspunt in het gebouw in te schrijven. De situatie is
ondertussen rechtgetrokken.
Overigens bevestigen INFRAX en ELECTRABEL dat ELECTRABEL wel degelijk de leverancier van Mevrouw D. is, meer bepaald sinds 14 mei
2013 (elektriciteit) en 27 april 2013 (gas). ENI heeft op 26 maart 2013 voor beide energieën een MOZA gestuurd.