Administratieve kosten

Publication date: 
31/12/2015 - 13:00
Gevolgd door 
het energiebedrijf

BETALINGSPROBLEMEN

Aanbeveling 2015: Administratieve kosten

Situatie

Mevrouw D. werd telefonisch gecontacteerd door ELEXYS omdat haar tussentijdse facturen die per mail verstuurd werden onbetaald bleven. Mevrouw D. heeft echter geen e-mails van ELEXYS ontvangen. Uit verder nazicht blijkt dat de facturen naar een foutief e-mailadres verstuurd werden.

De facturen worden nu naar het correcte e-mailadres verstuurd. ELEXYS rekent echter administratieve kosten aan voor de laattijdige betaling van de tussentijdse facturen die naar het foutieve e-mailadres verstuurd werden.