Facturatieproblemen: Laattijdige facturatie

Publication date: 
31/12/2016 - 15:00
Niet gevolgd door het energiebedrijf

Aanbeveling 2016: Laattijdige facturatie

Situatie

De Heer D. geeft aan klant te zijn bij ELECTRABEL sinds 01/01/2010. Hij betwist de voorschotfactuur ten bedrage van 1.080,00 euro die hij op 5/10/2010 ontving. Vervolgens zegt hij niets meer te hebben ontvangen tot 28/10/2013, de datum waarop ELECTRABEL een factuur heeft verzonden die een periode van meer dan 3 jaar bestrijkt.

(Details van de aanbeveling in bijlage)