Forfaitaire aanrekening van de vaste vergoeding

Publication date: 
22/05/2018 - 11:30
Gedeeltelijk gevolgd door het energiebedrijf

Aanbeveling 2017: Forfaitaire aanrekening van de vaste vergoeding

Situatie

Bij het veranderen van leverancier ontvangt een professionele klant een slotfactuur van ELEXYS.

Bij nazicht van deze slotfactuur stelt hij vast dat de vaste vergoedingen die bij de aanvang van het contract en voor de volledige contractduur, zijnde tot 31/12/2017, werden betaald, niet verrekend werden op deze slotafrekening. Aangezien de klant bij ELEXYS slechts klant is gebleven van 01/01/2015 tot 01/09/2015, vindt hij dat de vaste vergoeding maar tot deze datum aangerekend mag worden. Daarom dient hij een klacht in bij de Ombudsdienst.

(Details van de aanbeveling in bijlage)